Císařské lázně - koncertní sál

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Kultura a památková péče
​Název projektu: „Císařské lázně – koncertní sál“
 
Cílová skupina projektu:
  • Obyvatelé Karlovarského kraje, České republiky,
  • Návštěvníci regionu, tuzemští i zahraniční,
  • Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, orgány samosprávy a jim podřízené či jimi zřízené organizace
 
Popis projektu:
Cílem projektu „Císařské lázně – koncertní sál“ je vybudování multifunkčního sálu v atriu Císařských lázní s kapacitou okolo 250 diváků a 30 účinkujících. Sál bude tvořen samonosnou konstrukcí z ocelových nosníků sestavených do pevné prostorové sítě a bude vybaven audio video technikou, scénickým a galerijním osvětlením a akustickými prvky. Podle studie společnosti Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., bude sál vložen do prostoru atria historického objektu národní kulturní památky Císařských lázní. Vestavěná konstrukce je založena na šesti bodových základech z mikropilot a po svém obvodu se památkové budovy nebude dotýkat. Sál bude sloužit pro pořádání kulturních a společenských akcí.
 
Projekt je ve fázi realizace.
Předpokládaná doba ukončení: 06/2023
Celkové předpokládané výdaje projektu:  156 160 000 Kč
 
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 8. 8. 2023 - 14:18