Domů Karlovarský kraj O kraji Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Zdravotnictví

​Název projektu: „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov“

Popis projektu:

Předmětem projektu je nový model urgentní péče z hlediska kvality, efektivity a dostupnosti, jehož podstatou je systematicky zajistit péči o akutní pacienty ze všech regionů kraje, a to v režimu trvalé dostupnosti 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. Projekt spočívá ve vybudování jednopodlažní přístavby pavilonu C, kde bude umístěno oddělení urgentního příjmu nemocnice. Dále budou nově řešeny komunikace pro pěší, příjezdová komunikace k urgentnímu příjmu a sadové úpravy v rámci přilehlých ploch.

V současné době je projekt ve fázi projektové přípravy.

Karlovarský kraj bude usilovat o získání dotace na realizaci projektu z dotačních zdrojů, a to z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, prioritní osa 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, strategický cíl 4.3: Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpora přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči.

 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 06/2025
 
Plánované výdaje projektu:
Projektová příprava                  11 578 000 Kč
Fyzická realizace                    158 422 000 Kč
Za stránku zodpovídá Karolína Macháčková
Datum aktualizace