Domů Karlovarský Kraj O Kraji Generel Karlovarské Krajské Nemocnice

Generel Karlovarské krajské nemocnice

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Zdravotnictví

​Popis projektu:                         

Realizace projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ je připravována z důvodu vyčerpané kapacity stávajících budov, které se v areálu používají pro poskytování zdravotních služeb, v nichž není možné dále budovat případné potřebné provozy nebo rozšíření. V rámci Generelu bude realizována postupná rekonstrukce a modernizace krajské nemocnice ve dvou etapách, jejímž přínosem bude zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro personál a zejména lepší komfort pro pacienty.

První etapa generelu Karlovarské krajské nemocnice zahrnuje kromě demolice objektu K, kde se v minulosti nacházelo lůžkové plicní oddělení, také rekonstrukci a stavební úpravy v současné době nevyužívaného pavilonu L bývalého infekčního oddělení.  Do něj bude přestěhován provoz „transfuzního oddělení“ z Vítězné ulice v Karlových Varech a přemístěny administrativně provozní úseky. Tyto úseky aktuálně sídlí v hospodářské budově, která je ve velmi špatném technickém stavu a je určena k demolici. Odstraněním budovy dojde k uvolnění plochy pro další stavbu.

V rámci nové výstavby dojde k modernizaci a rozšíření stávajícího provozu urgentního příjmu tak, aby byly splněny požadavky na specializovanou péči o akutní pacienty. Vzniknou zde nové operační sály, pooperační pokoje a prostory budou uzpůsobeny i pro nápor v době případného masivnějšího šíření virových onemocnění. Závěrečnou fází v rámci této etapy se stane výstavba dvou nových pavilonů pro ambulantní a lůžkovou péči v oborech onkologie (komplexní onkologické centrum), kardiologie (kardiovaskulární centrum), neurologie, gynekologie, traumatologie a interní lékařství. Počítá se rovněž se zázemím pro přípravu cytostatik (protinádorových léků) a vybudováním spojovacího podzemního koridoru mezi stávajícími a novými objekty. V souvislosti s výstavbou budou řešeny parkovací plochy, nové oplocení, terénní a sadové úpravy.

Součástí 2. etapy generelu je demolice objektů, místo kterých je plánována výstavba parkovacího domu. V severní části areálu by měla vyrůst střední zdravotnická škola.

  1. etapa – část 1
  • část 1/1 objekt K – demolice objektu
  • část 1/2 pavilon G – demolice objektu
  • část 1/3 objekt L – rekonstrukce objektu - nově budou vybudovány prostory transfuzní stanice včetně zázemí a laboratoří pro zpracování krve a plazmy, dále zde budou nové prostory pro administrativu, sklady a technické provozy včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, parkovací plochy, terénní a sadové úpravy včetně kácení stromů a náhradní výsadby
  • část 1/4 objekt M – demolice objektu
  1. etapa – část 2
  • část 2/1 objekt G1 – rozšíření a modernizace urgentního příjmu budovy A
  • část 2/2 objekt G2, G3 – výstavba nových objektů pro ambulantní a lůžkovou zdravotní a ošetřovatelskou péči v medicínských oborech – onkologie (komplexní onkologické centrum), kardiologie (kardiovaskulární centrum), neurologie, gynekologie, interní lékařství, součástí výstavby bude vybudování zázemí pro přípravu cytostatik (protinádorových léků) v pavilonu D, vybudování spojovacího podzemního koridoru mezi objekty D-G2 a G1-G2 včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, parkovací plochy, terénní a sadové úpravy včetně kácení stromů a náhradní výsadby
  1. etapa - demolice objektů, plánována výstavba parkovacího domu

 

V současné době je projekt ve fázi fyzické realizace 1 etapy.

 

Plánované výdaje projektu:

1. etapa                        3,0 mld. Kč  (v letech 2019 - 2030)

2. etapa                        2,0 mld. Kč  (v letech 2024 - 2035)

Celkové výdaje             5,0 mld. Kč

 
Za stránku zodpovídá Karolína Macháčková
Datum aktualizace 17. 1. 2024 - 10:21