Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Kultura a památková péče
Název projektu: „KK-Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 
 
Identifikační číslo: 134D221000001
Program: 13422 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálně kulturních zařízení, církví a náboženských společností.
 
Cílová skupina projektu:          
-  obyvatelé Karlovarského kraje, České republiky,
-  návštěvníci regionu tuzemští i zahraniční,
-  podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, orgány samosprávy a jim podřízené či jimi zřízené organizace
 
Popis projektu:                          
Císařské lázně jsou chráněným objektem od roku 1958. V roce 2010 byly prohlášeny za národní kulturní památku. V rámci Lázeňského trojúhelníku se Císařské lázně, jako součást historického centra Karlových Varů, dostaly na Indikativní seznam lokalit nejvýznamnějších památek České republiky světového dědictví UNESCO. Karlovarský kraj získal objekt do svého vlastnictví v roce 2008. Své úsilí směřuje ke kompletní rekonstrukci budovy a jejího bezprostředního okolí. V rámci projektu, jehož cílem je zpřístupnit objekt široké veřejnosti, budou v objektu provedeny sanační, stavební a restaurátorské práce. Budova bude využívána pro kulturně společenské účely; v prostorách je plánováno umístění kavárny, informačního centra, společenského sálu, muzejní expozice s tématikou historie a současnost lázeňství.
 
Fotografie z průběhu revitalizace naleznete na stránkách: https://www.cisarskelazne.cz/galerie/realizace 
 
Projekt je ve fázi realizace.
Zahájení stavby:
12/2019
Předpokládané ukončení realizace projektu: 06/2023
Celkové plánované výdaje projektu: 1 127 610 421,61 Kč                
Webové stránky:               http://www.cisarskelazne.cz/
Za stránku zodpovídá Aleš Bedlík
Datum aktualizace 30. 7. 2018 - 09:17