Domů Karlovarský kraj O kraji Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Sociální oblast

MATYÁŠ logo

II. etapa projektu

Základní informace o projektu:

  • Výzva č. 31_22_044: Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče
  • Komponenta: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
  • Financování: Regionální rozvojový fond
  • Realizace projektu: 01/2024–12/2025
  • Plánované výdaje projektu: 240 000 000 Kč
  • Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0008015

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace pavilonu A, a B, spojovacího traktu AB a venkovních objektů Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace (dále jen „Domov“) včetně sadových úprav, dodávky a instalace vybavení, technické a dopravní infrastruktury. Projekt je spolufinancován z výzvy č. 31_22_044, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 241/20211 v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3. Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb.

Realizací 2. etapy projektu dojde ke zkvalitnění poskytnuté sociální služby s kapacitou pro 24 klientů v souladu s Materiálně technickým standardem pro Domovy se zvláštním režimem a domovy pro seniory (standard M2) a naplnění kritérií a požadavků principu „nezávislého způsobu života “ dle Věcných podmínek pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy.

Cílem rekonstrukce jsou stavební úpravy pobytového zařízení sociální služby Domova, které povedou ke zkvalitnění uživatelského klimatu a životního prostředí klientů, ke zvýšení bezpečnosti a technické účinnosti technického provozu celého areálu. Dalším stupněm zkvalitnění ubytování klientů je i změna struktury původně vícelůžkových pokojů, kdy priorita ubytování jednotlivých klientů se přenáší do ubytování v jednolůžkových pokojích. Na každém pokoji klienta bude vestavěna bezbariérová flexibilní koupelna s toaletou. Mezi základní technické kroky pro stavební úpravy a modernizaci Domova patří např. výměna nevyhovujících výplní otvorů, kompletní zateplení fasády, rekonstrukce veškerých již technicky nevyhovujících vertikálních komunikací, rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, centrálního vytápění, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, výtahů atd. V souvislosti s výstavbou jsou v areálu řešeny zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení.

Projekt bude realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01). Veškeré činnosti spojené s výstavbou nebudou poškozovat environmentální cíle dle čl. 17 Nařízení o taxonometrii, nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu.

Celkové výše dotace: 80 000 000 Kč

Za stránku zodpovídá Karolína Macháčková
Datum aktualizace