Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1 (2018)

 Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1 (2018)

  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil dle § 42 odst.4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1. 
 
Datum nabytí účinnosti Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje: 13. července 2018 
 
Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zhotovitel: Ateliér T - plan, s.r.o., Na šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
                                                     (Ing. arch. K. Beránek, CSc., RNDr. L. Krajíček)

Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1

Výroková část:
Textová část (PDF, 1,5 MB)
grafická část:
 Legenda A.2 (PDF, 0,09 MB)
 Legenda A.3 (PDF, 0,15 MB)
 Legenda A.4 (PDF, 0,08 MB)
Odůvodnění
 Legenda B.1 (PDF, 0,18 MB)
 
Informační materiál k dokumentaci Úplné znění ZÚR Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č.1 


Do listinné podoby dokumentace "Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání
Aktualizace č. 1.", je možné nahlížet na adrese: 

Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Kompletní dokumentaci Úplného znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č.1 o velikosti 
238 MB je možné stáhnout ze souboru: UZ_ZUR_KK_poA1_2018.zip

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 1.3.2019 13:22