Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 - 2022

 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 - 2022

 

​Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst. 1 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořídil Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 – 2022 podle ustanovení § 42 stavebního zákona.

 

usnesení č. ZK 263/06/22

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 - 2022

Příloha č. 1 - Vyhodnocení požadavků obcí Karlovarského kraje

Příloha č. 2 - Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a dalších aktérů územního rozvoje

 

Kontaktní osoby: Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 309   
       Mgr. Barbora Merunková, e-mail: barbora.merunkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 449

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 19.7.2022 14:31