Domů Aktuality Starostové a zástupci obcí se seznámili s možnostmi využití krajské digitální technické mapy

Starostové a zástupci obcí se seznámili s možnostmi využití krajské digitální technické mapy

​Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou připravil v závěru listopadu společné setkání se zástupci měst a obcí v regionu, aby je informoval o aktuálním stavu přípravy digitální technické mapy (DTM). Využití mapy zjednoduší stavební řízení, usnadní správu a vedení pasportů, bude obsahovat podklady pro projekční a investiční správu staveb i správu majetku. Obcím pomůže rovněž v oblasti krizového řízení. 
„Přípravě digitální technické mapy se věnujeme už několik let a to velmi intenzivně. S více než stovkou obcí máme zasmluvněný vztah a snažíme se pokrýt co největší území kraje.  V tomto ohledu je náš kraj velmi progresivní, a proto počítáme s tím, že budeme schopni podle požadavku státu digitální technickou mapu spustit k 1. 7. 2023,“ uvedl Vojtěch Franta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje. Ten také představil další aktivity Karlovarského kraje související s digitalizací a rozvojem informačních technologií. „Kraj pracuje v současnosti na novém moderním webu, protože původní informační portál už je značně zastaralý. Nový by měl být k dispozici na jaře příštího roku. Připravujeme strategii informačních technologií celého regionu, chystáme digitalizaci procesů v rámci krajského úřadu, abychom usnadnili komunikaci s občany i obcemi, vznikne nový majetkový portál s dotací z EU,“ dodal Vojtěch Franta.

Jednatel společnosti Georeal  Karel Vondráček seznámil představitele obcí s funkcí a výhodami DTM, mezi které patří jednodušší získávání údajů  o technické a dopravní infrastruktuře a lepší plánování investic. Starostové se zajímali o případnou návaznost mapy na správu dat v katastru nemovitostí, ale také o zákonné povinnosti, které obce v souvislosti s DTM mají. Základní povinností obce je registrace v informačním systému, obce jsou ale také zodpovědné za kvalitu dat. Kraj kromě vybudování digitální technické mapy pořídí hardware a software, potřebná data a  v provozní fázi bude zajišťovat správu, údržbu a aktualizaci DTM.

„Digitální technická mapa je užitečnou službou pro města a obce celého regionu, ale také pro projektanty, investory, správce sítí. Poslouží taktéž lidem, kteří se například chystají ke stavbě domu.  Jde o velký posun především v digitalizaci stavebního řízení,“ uvedl Petr Vašta, předseda dozorčí rady a garant technologické sekce Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Provoz digitální technické mapy by měl odstartovat od 1. července 2023, pokud nedojde ze strany státu k posunu termínu. Náklady spojené s jejím provozem bude hradit stát prostřednictvím krajů.

První podklad pro digitální technickou mapu regionu vznikl v roce 2013 jako součást Digitální mapy veřejné správy. Útržkovitý mapový podklad byl v této fázi vytvořen konsolidací existujících map správců sítí RWE, ČEZ, O2. Kraj založil nový datový sklad pro nové podrobné body, zpracoval jednotnou metodiku, značkový mapový klíč. Postupně se uzavíraly smlouvy o spolupráci s obcemi, které na svém území vydávaly vyhlášku o vedení technické mapy obce. V roce 2020 vyšla  novela zákona o zeměměřictví s novým termínem o digitální technické mapě kraje a obcí. Vznikla povinnost krajů vybudovat DTM do konce června 2023.

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace