Informace pro veřejnost

Přínosy DTM

 • DTM jako jeden z pilířů digitalizace stavebního řízení.
 • Vyjadřování k existenci sítí - snadno dostupné informace k vlastnictví sítí.
 • Jednotný datový model pro celou ČR.
 • Vzniklo jednotné mapové dílo pro projektanty, veřejnou správu, složky záchranného systému, hasiče, stavebníky...
 

Co je obsahem DTM?

 • Základní prostorová situace (ZPS)
  • Zobrazení skutečného stavu území. Mapuje stavby, zařízení, vodní toky, hřiště a další prvky polohopisné a situace.  Všechny body ZPS jsou měřeny a ukládány ve 3D (XYZ), obsahují tedy i nadmořskou výšku.

    

 

 • Dopravní a technická infrastruktura (DTI)
  • Zobrazení sítí dopravní a technické infrastruktury (silnice II. a III. třídy, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace, plynovody apod.) včetně údajů o umístění, průběhu, vlastnostech a ochranných pásmech.
    
Za stránku zodpovídá Ing. Tomáš Nováček
Datum aktualizace 27. 2. 2024 - 14:11