Domů Aktuality Karlovarský kraj představil svoji digitální technickou mapu

Karlovarský kraj představil svoji digitální technickou mapu

231013-konference-it

V chebském kulturním centru Svoboda proběhla Konference digitální technické mapy (DTM) Karlovarského kraje 2023+. Setkání se zúčastnilo více než 100 zástupců firem, měst a obcí z regionu, aby se seznámili s podobou DTM a zjistili, jaké jsou její přínosy. Od příštího roku totiž začne pro obce platit zákonná povinnost vložit data do DTM krajů.

„Nejsme nejhorší ze všech, ba naopak, máme na co být hrdí. Karlovarský kraj patří mezi špičku v České republice v oblasti digitalizace mapových podkladů, což jasně dokázala i proběhlá konference. Uspořádali jsme ji ve spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou Karlovarského kraje a dodavateli dat – společností Georeal a městem Cheb. Prezentace byly připraveny přímo na míru obcím a městům v kraji a správcům sítí a pro zájemce budou dostupné na webu Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta, do jehož gesce spadá mimo jiné i oblast informačních technologií.

Úvodní blok prezentací zahájili pracovníci krajského úřadu v čele s vedoucím odboru informatiky Jiřím Heliksem. Karlovarský kraj zpracovává vlastní DTM již od roku 2013 a v současné době má již kompletně zaměřeno zastavěné území a silnice II. a III. třídy. V rámci možné spolupráce při přeshraničních editacích byly představeny také DTM Plzeňského a Ústeckého kraje. Následně se slova ujal zástupce společnost Georeal, který osvětlil význam DTM pro obce, města a správce sítí s tím, že mapa může zrychlit stavební řízení a vyjadřování veřejných orgánů, zefektivnit procesy přípravy, umisťování a povolování staveb. V odpolední části programu se pak diskutoval další rozvoj DTM nebo možnosti jejího praktického využití.

„Společně se snažíme využít co nejvíce možností, které nám DTM nabízí, a tyto možnosti a příležitosti předat na správce sítí a města a obce, tak aby nám všem byla digitální technická mapa všestranným a spolehlivým pomocníkem,“ uzavřel náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Digitální technická mapa

Za stránku zodpovídá Mgr. Jarmila Ivasková
Datum aktualizace