Neinvestiční projekty

Filtr

Podpora vybraných služeb sociální prevence III

   Základní informace o projektuFinancování: Operační program Zaměstnanost plus, priorita 2 Sociální začleňováníDélka projektu: 4 roky (1. 1. 2023 - 31. 12. 2026)Doba podpory sociálních služeb: 01/2023 – 12/2026Celkový rozpočet...

Typ:
Typ projektu Neinvestiční projekty

Smart Akcelerátor 3

Operační program Jan Amos Komenský  projekt Smart Akcelerátor 3registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_009/0004182Žadatel o podporu: Karlovarský krajPartner projektu s finančním příspěvkem: Karlovarská agentura rozvoje...

Typ:
Typ projektu Neinvestiční projekty

RE:START v Karlovarském kraji II.

 Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.  Základní informace o projektuProgram: Operační program Technická pomoc 2014-2020Prioritní osa: 08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o...

Typ:
Typ projektu Neinvestiční projekty

Vodácká Ohře

  Vodácká OhřeKarlovarský kraj od roku 2004 podporuje rozvoj vodácké turistiky na řece Ohři. Cílem je především zvýšení bezpečnosti a podpora rozvoje cestovního ruchu.

Typ:
Typ projektu Neinvestiční projekty

Smart Akcelerátor 2.0

Smart Akcelerátor 2.0 Smart Akcelerátor 2.0, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938 Smart Akcelerátor představuje nástroj na rozvoj krajských inovačních systémů, který podpoří realizaci RIS3 KVK, a...

Typ:
Typ projektu Neinvestiční projekty