Domů Krajský úřad Metodiky, předpisy, kontroly a interní audit Nařízení obcí - metodika vydávání

Nařízení obcí - metodika vydávání

 

 

Metodika vydávání nařízení

Pravidla (279,9 KB, PDF) pro vydávání právních předpisů obcí
Metodika (91,5 KB, DOC)pro vydávání nařízení obcí

Názory odborné literatury k problematice vydávání nařízení obcí (Mgr. Jiří Turčín) naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/k-zakonnym-zmocnenim-k-vydavani-narizeni-obci.aspx

 

 Vzory nařízení

 1. Vzor č. 1 (9,43 KB, HTM)- Nařízení č. .../200., kterým se stanovují ... (Rada obce)
 2. Vzor č. 2 (8,96 KB, HTM)- Nařízení č. .../200., kterým se stanovují ... (Zastupitelstvo obce)
 3. Vzor č. 3  (15,12 KB, HTM)- Nařízení č. .../200., kterým se mění a doplňuje nařízení č. .../... o ... (Rada obce)
 4. Vzor č. 4  (8,09 KB, HTM)- Nařízení č. .../200., kterým se zrušuje nařízení č. .../... o ... (Rada obce)
 5. Vzor č. 5 (12,27 KB, HTM)- Nařízení č. .../200., kterým se určují místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení, a doba, v níž se tato shromáždění konat nesmějí
 6. Vzor č. 6 (21,09 KB, HTM) - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny dopravy osob městskou hromadnou dopravou a příměstskou dopravou provozovanou v rámci městské hromadné dopravy
 7. Vzor č. 7 (20,22 KB, HTM) - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel
 8. Vzor č. 8 (23,56 KB, HTM) - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť
 9. Vzor č. 9  (13,21 KB, HTM)- Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny taxislužby osobní
 10. Vzor č. 10 (10,78 KB, HTM) - Nařízení č. .../200., kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 11. Vzor č. 11 (11,32 KB, HTM) - Nařízení č. .../200., kterým se stanovují maximální ceny za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením
 12. Vzor č. 12 (7,38 KB, HTM) - Nařízení č. .../200., o zákazu vstupu do lesů (správní obvod obce ...)
 13. Vzor č. 13 (7,14 KB, HTM) - Nařízení č. .../200., o zákazu vstupu do lesů (katastrální území ...)
 14. Vzor č. 14 (17,61 KB, HTM)- Nařízení č. .../200., kterým se vymezují úseky na místních komunikacích a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy
 15. Vzor č. 15 (16,52 KB, HTM) - Nařízení č. .../200., kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 16. Vzor č. 16 (49,61 KB, HTM) - Nařízení č. .../200., kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
 17. Vzor č. 17 (44,58 KB, HTM) - Nařízení obce č. .../200., kterým se vydává tržní řád
 18. Placení ceny za stání (23,94 KB, HTM) na vyhrazeném parkovišti
 19. Důsledky zrušení zákonného zmocnění (32,57 KB, HTM) nebo změny zákonného zmocnění jeho převedením ze samostatné do přenesené působnosti (nebo naopak) na platnost, aplikovatelnost a zákonnost právního předpisu obce
 20. Vyhlášení stavební uzávěry (22,9 KB, HTM) pro území řešené územním plánem
 21. Stání silničních motorových vozidel (23,74 KB, HTM) na vymezených místních komunikacích - stanovení ceny
 22. Možnost obce uložit povinnost vlastníkovi (15,19 KB, HTM) nemovitosti hraničící se silnicí nebo s místní komunikací odstranit závady ve schůdnosti

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Kristina Hrabáčková
Datum aktualizace