Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Archiv porad a seminářů

 Archiv porad a seminářů

Prezentace nejsou aktualizovány dle současných právních předpisů.
 
2016
 
Metodická porada pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti:
 
 
Seminář k výkladu stavebního zákona a prováděcích předpisů a jejich aplikaci v územně plánovací činnosti:
  • 21.1.2016
  • ve spolupráci s MMR
  • soubory ke stažení:

 

 2015

Porada pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti:

 

2013

Porada s pořizovateli ÚPD Karlovarského kraje:

 

2011

Seminář k problematice územního plánování určený pro pořizovatele a projektanty územních plánů

 

Porada pořizovatelů, projektantů, dotčených orgánů a stavebních úřadů

 

2010

Přednáška "Energetické zdroje"

 

2009

Seminář k problematice pořizování územně plánovací dokumentace

  • 11.9.2009
  • ve spolupráci s MMR a Ústeckým krajem

 

2007

Porada pro pořizovatele a projektanty

  • 10.12. a 13.12.2007
  • soubory ke stažení:

 

Seminář pro starosty obcí Karlovarského kraje

 

Informace pro tajemníky - územní plánování na obcích v roce 2007

 

Informace pro starosty obcí Karlovarského kraje - územní plánování

 

2006

Metodická informace pro obce k výkonu územně plánovací činnosti po 1. lednu 2007

 

Informace pro tajemníky k novému stavebnímu zákonu

 

2005

Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování

 

Seminář pro starosty obcí Karlovarského kraje

 

2004

Porada pracovníků z úseku územního plánování obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje

 

Porada k problematice pořizování územních plánů obcí

  • 16.6. a 22.6.2004
  • soubory ke stažení:

 

Porada pracovníků z úseku územního plánování obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje

 

2003

Porada pracovníků z úseku územního plánování a projektantů ÚPD obcí Karlovarského kraje

 

 

Pozn.: Materiály byly zpracovány s platností ke dni konání porady. Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení územního plánování.

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 6.3.2019 13:20