Domů Karlovarský kraj O kraji Spolupráce Karlovarského kraje s Bavorskem

Spolupráce Karlovarského kraje s Bavorskem

Základy partnerství a spolupráce mezi Karlovarským krajem, Svobodným státem Bavorsko a bavorským Vládním krajem Horní Franky symbolicky stvrdil podpis Společného prohlášení o spolupráci 28. června 2004 v Bayreuthu. Spolupráce Karlovarského kraje s Bavorskem, která má tytéž základy jako spolupráce Karlovarského kraje se Saskem, by se měla rozvíjet týmž směrem a do téže hloubky.

Svobodný stát Bavorsko je územně největší ze šestnácti spolkových zemí Spolkové republiky Německo, co do obyvatelstva pak druhá nejlidnatější spolková země. Bavorsko je obdivováno mnohými zahraničními návštěvníky díky svojí krásné a čisté přírodě, pivu a klobásám a tradiční lidové architektuře.

Spolupráce Evropský metropolitní region Norimberk

K slavnostnímu podpisu memoranda o vzájemné budoucí spolupráci mezi zástupci regionu Norimberk, Euregia Egrensis, města Cheb a Karlovarského kraje - tzv. "Hersbruckého memoranda" došlo dne 19.11.2014. Toto memorandum analyzuje dotčená území z hlediska dopravy, hospodářství, turistiky a státní správy, hledá na obou stranách hranice silná i slabá místa a označuje určité šance pro budoucí spolupráci.

Realizované akce

 

  • Slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Vládním krajem Horní Falc (Spolková republika Německo) dne 9. 9. 2022.
  • ​Slavnostní podpis Prohlášení o záměru vytvořit podmínky pro přeshraniční spolupráci mezi Karlovarským krajem a Vládním krajem Horní Falc (Spolková republika Německo) dne 9. 12. 2021.
  • Zádušní mše na území regionů Horních Frank, Zemského ředitelství Sasko a Karlovarského kraje dne 16. 5. 2021, jako symbolická vzpomínka na všechny okamžiky související s pandemijí nemoci COVID-19. 
  • Společné setkání vládních prezidentů Horních Frank, regionu Chemnitz a Karlovarského kraje dne 29. 7. 2020.
Za stránku zodpovídá Mgr. Martina Dušková
Datum aktualizace 1. 4. 2010 - 16:43