Domů Karlovarský kraj O kraji Spolupráce Karlovarského kraje se Saskem

Spolupráce Karlovarského kraje se Saskem

Základy partnerství a spolupráce mezi Karlovarským krajem,  Svobodným státem Sasko a saským Vládním krajem Chemnitz symbolicky stvrdil podpis Společného prohlášení o spolupráci 23. května 2002 v Karlových Varech.
Podpis tohoto dokumentu rozšiřuje a prohlubuje oboustranné kontakty a dále zintenzivňuje vzájemnou spolupráci mezi Karlovarským krajem a sousedním saským regionem Chemnitz v mnoha oblastech, především však v oblastech regionálního rozvoje, dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, krizového řízení a řešení krizových situací.

Svobodný stát Sasko má bohaté kulturní prostředí a staletí staré tradice. Kromě světově proslulých řemesel z Krušných Hor udržují lidé například lužickosrbské zvyky nebo fojtské nářečí.

Od 1. března 2012 vzniká z důvodu odstranění duplicitních struktur sloučením samostatných zemských ředitelství Chemnitz, Dresden a Leipzig Zemské ředitelství Sachsen, které má sídlo v Chemnitz.


Realizované akce:

Za stránku zodpovídá Mgr. Martina Dušková
Datum aktualizace 1. 4. 2010 - 17:00