Domů Karlovarský kraj O kraji Karlovarský kraj v Bruselu

Karlovarský kraj v Bruselu

Karlovarský kraj nemá od 1. 4. 2012 stálé zastoupení v Bruselu.

Veškeré aktivity v tomto směru zajišťuje:

Ing. Lydie Stráská 
vedoucí kanceláře hejtmana a vnějších vztahů 
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
e-mail:  lydie.straska@kr-karlovarsky.cz 
 

V současné době Karlovarský kraj uzavřel s Plzeňským krajem Dohodu o spolupráci v evropských záležitostech, kterou bude Plzeňský kraj naplňovat prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Na základě této dohody poskytne Plzeňský kraj součinnost Karlovarskému kraji v evropských záležitostech.  
 

Plzeňský kraj

Evropská kancelář Plzeňského kraje v Bruselu

Zastoupení: 
Mgr. Zbyněk Prokop 
Place Jamblinne de Meux 31 
1030 Bruxelles 
e-mail: zbynek.prokop@plzensky-kraj.cz 
web: www.plzensky-kraj.cz

 

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Martina Dušková
Datum aktualizace 31. 3. 2013 - 09:52