Domů Krajský úřad Povinné informace Dotazy a odpovědi- zák.106Sb. Poskytnutí dotací, příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

Poskytnutí dotací, příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.9. 2014

 
 

Dotaz:


Poskytnutí finančních prostředků v posledních 5 letech:

1. nestátním   neziskovým   organizacím   (občanská  sdružení,  obecně   prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby);
2. příspěvkovým organizacím zřizovaným Vaším krajem;
a to na účely poskytování sociálních služeb, vzdělávání, kulturu a ostatní účely.
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
Zveřejněno 25.9. 2014
 
Datum aktualizace 28. 7. 2023 - 17:08