Archiv porad a seminářů

Prezentace nejsou aktualizovány dle současných právních předpisů.
 
2019
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 • 25.6.2019
 • soubory ke stažení:
 
 
2018
 
Metodická koordinační porada na úseku územního plánování (bez územního rozhodování)
 • 27.11.2018
 • konzultační dny - 29.11., 30.11. a 5.12.2018
 • soubory ke stažení:
  •  
 
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
Metodická koordinační porada úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování):
 
2017
 
Základní informace pro tajemníky obcí s rozšířenou působností k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):
 
Metodická koordinační porada úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování):
 
Školení Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Karlovarský kraj k novele stavebního zákona (č. 225/2017 Sb.)
 
Základní informace pro starosty obcí k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):
 
Seminář "Územní plánování" k novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. a prováděcí předpisy
 • 21.9.2017
 • ve spolupráci s Ústeckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v územně plánovací činnosti:
 
2016
 
Metodická porada pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti:
 
 
Seminář k výkladu stavebního zákona a prováděcích předpisů a jejich aplikaci v územně plánovací činnosti:

 

 2015

Porada pro pořizovatele a projektanty v oblasti územně plánovací činnosti:

 

2013

Porada s pořizovateli ÚPD Karlovarského kraje:

 

2011

Seminář k problematice územního plánování určený pro pořizovatele a projektanty územních plánů

 

Porada pořizovatelů, projektantů, dotčených orgánů a stavebních úřadů

 

2010

Přednáška "Energetické zdroje"

 

2009

Seminář k problematice pořizování územně plánovací dokumentace

 • 11.9.2009
 • ve spolupráci s MMR a Ústeckým krajem

 

2007

Porada pro pořizovatele a projektanty

 

Seminář pro starosty obcí Karlovarského kraje

 

Informace pro tajemníky - územní plánování na obcích v roce 2007

 

Informace pro starosty obcí Karlovarského kraje - územní plánování

 

2006

Metodická informace pro obce k výkonu územně plánovací činnosti po 1. lednu 2007

 

Informace pro tajemníky k novému stavebnímu zákonu

 • 13.10.2006
 • soubory ke stažení:

 

2005

Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování

 • 8.12.2005
 • soubory ke stažení:

 

Seminář pro starosty obcí Karlovarského kraje

 • 10.5.2005
 • soubory ke stažení:
  •  

 

2004

Porada pracovníků z úseku územního plánování obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje

 • 16.12.2004
 • soubory ke stažení

 

Porada k problematice pořizování územních plánů obcí

 

Porada pracovníků z úseku územního plánování obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje

 

2003

Porada pracovníků z úseku územního plánování a projektantů ÚPD obcí Karlovarského kraje

 • 9.12.2003
 • soubory ke stažení:

 

 

Pozn.: Materiály byly zpracovány s platností ke dni konání porady. Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení územního plánování.

Za stránku zodpovídá Ing. Ivana Nykodýmová
Datum aktualizace 22. 2. 2019 - 08:55