Domů Dotace PROGRAM NA PODPORU JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM NA PODPORU JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Oblast Bezpečnost a prevence
Kontaktní osoba Gabriela Tymrová
Kontaktní telefon +420 354 222 177
Kontaktní e-mail gabriela.tymrova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM NA PODPORU JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - 2024

 
 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 568/12/23 ze dne 11. 12. 2023
 - administrátor programu: odbor investic 
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • od 18. 1. 2024, od 9:00 hodin
  • do 25. 1. 2024, do 15:00 hodin 

Důležité dokumenty:

Informace o rozdělení dotací:

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Gabriela Tymrová
354 222 177, 601 214 152
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 12. 12. 2023

ARCHIV

PROGRAM NA PODPORU JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - 2023
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 516/12/22 ze dne 12. 12. 2022
- administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • od 17. 1. 2023, od 9:00 hodin
  • do 24. 1. 2023, do 14:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj. od 3. 1. 2022.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
 

Důležité dokumenty:

 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Linda Zábrahová
354 222 267
 
 
Ing. Libor Davídek
354 222 528, 736 650 012
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 15. 12. 2022
 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - 2022
 
- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
- administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 20. 1. 2022, od 9:00 hodin
- do 27. 1. 2022, do 14:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
 
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Dana Hajnová
354 222 267, 739 604 879
 
 
Ing. Libor Davídek
354 222 528, 736 650 012
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 
Zveřejněno 20. 12. 2021
Za stránku zodpovídá Gabriela Tymrová
Datum aktualizace