Aktuálně

 
Den s hejtmanem Karlovarského kraje
Ve středu 12. října 2022 se od 15.00 hodin uskuteční další Den
s hejtmanem Karlovarského kraje Ing. Petrem Kulhánkem. Setkání se bude konat na Krajském úřadě Karlovarského kraje, budova A, Závodní 353/88 a je určeno všem, kteří mají podněty ke zlepšení života v regionu, nebo chtějí pomoci s řešením problémů.


 
​Registrace na očkování proti COVID-19, informace o vakcíně:
Očkovací centrum v karlovarské KV Areně má k dispozici vakcínu proti COVID-19 od firmy Pfizer upravená tentokrát tak, aby dokázala čelit podvariantám omikronu BA.4 a BA.5, které v posledních měsících dominují i v ČR. Vakcínu Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 lze podat pouze jako posilující dávku osobám starším 12 let s odstupem nejméně 3 měsíců od poslední podané dávky.  

Kontakt: +420 722 992 645 (na uvedeném telefonním čísle zastihnete personál očkovacího centra POUZE v době provozu očkovacího centra). Provozní doba PO, ST, PÁ 14 - 18.00 hodin.
 

K registraci na očkování proti COVID-19 druhou posilovací dávkou využijte
rezervační systém.
Informace pro uprchlíky z Ukrajiny:
Інформація для біженців з України​:
Veškeré informace o Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině a další potřebné údaje najdete na krajském webu.

Всю інформацію про Регіональний центр допомоги Україні та інші необхідні дані можна знайти на регіональному сайті.

Přehled dění v kraji

Dotazník zjišťuje, jak se studentům a absolventům spolupracuje s místními firmami

Webový portál Pracujmespolu.cz již rok propojuje v Karlovarském kraji místní firmy se studenty a absolventy, kteří zde hledají praxi, stáž, trainee program či téma pro svoji odbornou práci. Prostřednictvím nabídek spolupráce získají studenti a bsolventi relevantní informace potřebné k rozhodování ohledně jejich následující studijní a kariérní cesty.

Veletrhy pracovních příležitostí jsou šancí a výzvou pro všechny

​Hledáte novou práci nebo uvažujete o změně zaměstnání? Chcete se seznámit s nabídkou pracovních příležitostí v regionu? Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?Pak vás Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zve  na Veletrhy pracovních příležitostí v Karlovarském kraji 2022.

Karlovarský kraj nabídne ve spolupráci se ZČU zcela nový studijní obor kinantropologie

Karlovarský kraj uzavře dohodu  se Západočeskou univerzitou v Plzni o vzájemné spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu „Kinantropologie – wellness specialista“. Obor vychází z potřeb Karlovarského kraje, se zahájením studia se počítá v příštím akademickém roce.       

Kraj udělí Zelenou hvězdu za mimořádné aktivity v ochraně přírody

Kraj letos poprvé udělí ocenění „Zelená hvězda Karlovarského kraje“ za významný počin v oblasti životního prostředí a ekologie Jeho držitelem se stane spolek Zamenis, který  dlouhodobě pečuje o biotop kriticky ohroženého druhu užovky stromové v Poohří. Kromě artefaktu symbolizujícího hvězdu v zelené barvě obdrží spolek finanční dar v hodnotě 50 000 korun.
 
    Rok 2022            Rok 2021            Rok 2020            Rok 2019