Veřejné zakázky - dotaz, odpověď

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 8. 2013

Dotazy a odpovědi

1)    Existuje centrální zadavatel pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace? Pokud ANO, prosím o název a internetový odkaz. Neexistuje
 
2)    Jsou veškeré veřejné zakázky zadávané krajem a jím zřizovanými organizacemi zveřejněny na internetu? Pokud ANO, kde.
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/zadavaci/zadavaci_rizeni.aspx seznam uvádí pouze zakázky, kde zadavatelem je KK, nikoli PO
 
3)    Prosím o odkaz na rozpočet kraje (dálkový přístup).
 
4)    Existuje seznam všech veřejných zakázek, zadávaných krajem nebo jím zřizovanými organizacemi v roce 2012? Pokud ano, prosím o poskytnutí nebo o odkaz. Viz odpověď ad 2
 
5)    Vede kraj v evidenci kolik procent rozpočtu kraje je vynakládáno na veřejné zakázky? Pokud ANO, prosím o tuto informaci. KK jako veřejný zadavatel je povinen nákup služeb, dodávek i stavební zakázky vždy zadávat dle zákona o veřejných zakázkách.
 
6)    Je krajskému úřadu znám celkový objem finančních prostředků vynakládaných na veřejné zakázky? Dle evidence veřejných zakázek – viz odpověď ad 2
 
7)    Jsou zveřejňovány i zakázky malého rozsahu? Pokud ANO, kde. Nad 250 tis. Kč - viz odpověď ad 2
 
Statistika zadávacích řízení (26,34 KB, DOCX) kde zadavatelem je Karlovarský kraj a jeho PP
 
Zveřejněno 28.8. 2013
Datum aktualizace