Domů Témata Životní Prostředí Vodní Hospodářství Informace Vodoprávního Úřadu

Informace vodoprávního úřadu

Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Ohře, ř. km 196.905 až 203,255
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Ohře, státní podnik, jakožto správce významného vodního toku Ohře, na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku na území Karlovarského kraje v katastrálním území  Sokolov, Svatava, Královské Poříčí, Těšovice a Staré Sedlo u Sokolova, a to v úseku ř. km 196.905 až 203,255.

Tento návrh je k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:
210310-NavrhOOP-ZU-Hadovka.pdf (281,91 KB, PDF)Návrh (474,57 KB, PDF) opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Ohře
 
 
 
 
Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Hadovka, ř. km 21.110 až 23,460
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel návrh podniku Povodí Vltavy, státní podnik, jakožto správce vodního toku Hadovka, na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území tohoto vodního toku na území Karlovarského kraje, a to v úseku ř. km 21,110 až 23,460 ležícím v katastrálním území Pěkovice.

Tento návrh je k nahlédnutí na níže uvedených odkazech:
Návrh (281,91 KB, PDF) opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Hadovka
 
 INFORMACE PRO OBCE a ostatní – DOTACE VODA
 
Shrnutí dostupných dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství, zahrnující i v současné době aktuální problematiku propojování vodárenských soustav, naleznete na odkaze: 
 
 
 
Vodoprávní úřad krajského úřadu si dovoluje připomenout všem vlastníkům bezodtokých jímek („žump“), že od roku 2019 došlo ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod v těchto jímkách. Zároveň od roku 2021 dojde ke zpřísnění kontroly plnění zákonných povinností při likvidaci odpadních vod v jímkách (četnost vyvážení, doklady, těsnost jímek).
 
201116_ZZ_info_zumpy.jpg

Za stránku zodpovídá Mgr. Andrea Krýzlová
Datum aktualizace 16. 4. 2012 - 12:17