Úvodní strana > Životní prostředí > Revitalizace krajiny

 Revitalizace krajiny

Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

NOVELIZACE SMĚRNICE

Směrnice meziresortní komise stanovuje postupy a procesní zásady programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Tato směrnice se použije přiměřeně na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností v Moravskoslezském kraji do doby, než bude vydána pro tento kraj nová samostatná směrnice.

Program je v gesci Ministerstva financí České republiky. Kromě nákladů na vlastní realizaci opatření na odstranění ekologických škod jsou z tohoto programu hrazeny náklady související s realizací programu, tj. provádění supervizí, zpracování znaleckých posudků, oponentních posudků a metodických podkladů.


Seznam příloh:

 • Příloha 1. Vymezení obcí dotčených těžební činností v Ústeckém kraji
 • Příloha 2. Vymezení obcí dotčených těžební činností v Karlovarském kraji
 • Příloha 3. Žádost o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace pro realizaci díla na odstranění ekologických škod
 • Příloha 4. Výpočet ukazatele dluhové služby
 • Příloha 5. Žádost o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod – stručná anotace projektu
 • Příloha 6. Vedení primární dokumentace průběhu zakázky (stavebního deníku)
 • Příloha 7. Kontrolní dny
 • Příloha 8. Potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů
 • Příloha 9. Roční, etapová a závěrečná zpráva o průběhu prací
 • Příloha 10. Supervize
 • Příloha 11. Postupy pro zpracování projektové dokumentace
 • Příloha 12. Postupy pro  realizaci díla
 • Příloha 13. Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod - projekt
 • Příloha 14. Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo
Za stránku zodpovídá: Ing. Vít Venhoda
Datum poslední změny: 27.4.2016 9:05