Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Územní plánování - aktuální informace

Územní plánování - aktuální informace

AKTUÁLNÍ INFORMACE:


4. 4. 2023

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na Veřejnou konzultaci návrhu studie:  

ÚZEMNÍ STUDIE PODROBNÉHO PROVĚŘENÍ VYBRANÝCH VARIANT PRŮTAHU D6 A OBCHVATU 
D6 - I/13 - D6 V OBLASTI KARLOVÝCH VARŮ

Termín konání:   27. dubna 2023 (čtvrtek) od 13.00 hodin
Místo konání:     společenský sál Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
 
Výklad provedou zástupci zhotovitele územní studie společnosti SUDOP Praha, a.s. a pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Na závěr veřejné konzultace bude poskytnut čas na dotazy. Řádně odůvodněné připomínky a náměty k návrhu je možné podat písemně do 19. KVĚTNA 2023 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje, nebo prostřednictvím elektronického formuláře.

Kompletní dokumentace a vzor formuláře jsou k dispozici na tomto odkazu.


 
 

24. 2. 2023

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na Veřejnou konzultaci návrhu studie:  

STUDIE REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ SKÁLY
        

Termín konání:   7. března 2023 (úterý) od 16.00 hodin
Místo konání:     malý sál Kulturního domu Dvorana Loket, Radniční 312, Loket 

Výklad provede zhotovitel Ing. arch. Zdeněk Pech a pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Na závěr veřejné konzultace bude poskytnut čas na dotazy. Řádně odůvodněné připomínky a náměty k návrhu je možné podat písemně do 21. BŘEZNA 2023 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje nebo prostřednictvím elektronického formuláře.

Kompletní dokumentace a vzory formulářů jsou k dispozici na tomto odkazu.
 
 
4. 1. 2023
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na metodickou akci:

Téma:                  Jednotný standard územního plánu
Místo konání:       Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Termín konání:    17. ledna 2023 od 9:00 do 12:00 hodin (prezence 8:30 – 9:00)
Přednáší:             lektoři zajištění Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

 


 

Karlovarský kraj pro rok 2023 vyhlašuje, v působnosti odboru regionálního rozvoje jako administrátora, tradiční dotační programy, jejichž přehled je uveden níže, a to včetně uvedení termínů příjmů žádostí.

 
Odbor regionálního rozvoje zároveň pro žadatele připravil informační seminář,
který se koná dne 13. 1. 2023 od 9:00 hodin v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje
(Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary)
 
Program semináře:  
 1. Úvod, zahájení, všeobecné informace k dotačním programům ORR
 2. Informace k elektronickému podávání žádostí
 3. Informace k dotačnímu programu - Program na podporu územně plánovací činnosti obcí
 4. Informace k dotačnímu programu - Program obnovy venkova 2022 – 2024
 5. Informace k dotačnímu programu - Obchůdek 2021+
 6. Informace k dotačnímu programu - Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury
 7. Informace k dotačnímu programu - Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras
 8. Informace k dotačnímu programu - Program na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras
 9. Informace k dotačnímu programu - Senior Expres
 
Na seminář se prosím přihlaste nejpozději do 11. 1. 2023 zde: Vzdělávací akce (kr-karlovarsky.cz)
Semináře se můžete zúčastnit i on-line prostřednictvím aplikace MS Teams, pod tímto odkazem: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
 
Přehled dotačních programů administrovaných odborem regionálního rozvoje KÚKK a termíny příjmu žádostí:
 1. Program na podporu územně plánovací činnosti obcí - 24. 1. - 30. 1. 2023
  Kontaktní osoba: Ing. Jana Irovská, e-mail: jana.irovska@kr-karlovarsky.cz ; Ing. Eva Hrdinová, e-mail: eva.hrdinova@kr-karlovarsky.cz

 2. Program obnovy venkova 2022-2024 - 24. 1. – 30. 1. 2023
  Kontaktní osoby: Mgr. Miroslava Hlubučková, e-mail: miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz ; Ing. Jaroslav Sobotka, e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

 3. Obchůdek 2021+ - 17. 1. - 23. 1. 2023
  Kontaktní osoby: Mgr. Miroslava Hlubučková, e-mail: miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz ; Ing. Jaroslav Sobotka, e-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

 4. Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury - 3. 4. – 11. 4. 2023
  Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz ; Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz

 5. Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras - 3. 4. – 11. 4. 2023
  Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz ; Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz

 6. Program na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras - 3. 4. – 11. 4. 2023
  Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz ; Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz

 7. Senior Expres - 3. 4. – 11. 4. 2023
  Kontaktní osoby: Bc. Romana Špindlerová, DiS., e-mail: romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz ; Bc. Veronika Proňková, e-mail: veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz
 
Veškeré informace a termíny budou postupně aktuálně zveřejňovány na internetových stránkách Karlovarského kraje - Programy Karlovarského kraje (kr-karlovarsky.cz)
 

 
10. 10. 2022
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na VEŘEJNOU KONZULTACI návrhu:
 
Téma:                  Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)

Termín konání:   7. listopadu (pondělí) od 13.00 hodin
Místo konání:      Muzeum Královská mincovna Jáchymov, Nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov

Výklad provedou zástupci zhotovitelské firmy a pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Na závěr veřejné konzultace bude poskytnut čas na dotazy. 
Řádně odůvodněné připomínky a náměty k návrhu je možné podat písemně do 6. prosince 2022 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Kompletní dokumentace je k dispozici na tomto odkazu


18. 5. 2022

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování:

Téma:                  Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti
Místo konání:       Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Termín konání:    21. června 2022 od 9:00 do 14:00 hodin (prezence 8:30 – 9:00)
Přednáší:             pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního
                            plánování

V sekci Metodické informace, porady a semináře v části  Porady a semináře jsou uloženy prezentace přednášek. 

Archiv aktualit

Za stránku zodpovídá Ing. Ivana Nykodýmová
Datum aktualizace