Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Metodické informace, porady a semináře

 Metodické informace, porady a semináře

Metodické informace

 
Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání územně plánovací dokumentace, její změny, úplného znění a územní studie Krajskému úřadu Karlovarského kraje (aktualizace červen 2020):
 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • upravuje rozsah, formu a způsob předání dokumentace
 • soubor20_06_01_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK.pdfke stažení (verze 06/2020)

 

Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu (aktualizace leden 2019):

 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • doporučení pro obsah a formu doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu
 • soubor ke stažení (verze 01/2019)

 

Pravidla pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny územního plánu vyplývající   ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací:

 • dne 13. 7. 2018 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
 • náklady na změny územních plánů obcím, které bez zbytečného odkladu musí uvést územní plán do souladu s touto aktualizací, hradí kraj
 • pro sjednocení administrativního postupu při podávání a posuzování žádosti obce a schvalování uzavření smlouvy mezi krajem a obcí byla vytvořena pravidla včetně formuláře žádosti a vzorové smlouvy
 • žádosti se podávají prostřednictvím odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

Dotčené orgány v procesu pořizování územně plánovací dokumentace obcí:

 

Metodika MINIS:

 • verze 2.4 (květen 2018)
 • minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS
 • odkaz na  metodiku a program
 

Porady a semináře

 
2022
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):

 

 
2021
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
 
2020
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování): 
 • 22.9.2020
 • soubory ke stažení:
  
 
 

Odkaz na Archiv porad

 

Pozn.: Materiály byly zpracovány s platností ke dni konání porady. Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení územního plánování.

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 4.11.2022 11:59