Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Metodické informace, porady a semináře

 Metodické informace, porady a semináře

Metodické informace

 
Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání územně plánovací dokumentace, její změny, úplného znění a územní studie Krajskému úřadu Karlovarského kraje (aktualizace červen 2020):
 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • upravuje rozsah, formu a způsob předání dokumentace
 • soubor20_06_01_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK.pdfke stažení (verze 06/2020)

 

Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu (aktualizace leden 2019):

 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • doporučení pro obsah a formu doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu
 • soubor ke stažení (verze 01/2019)

 

Pravidla pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny územního plánu vyplývající   ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací:

 • dne 13. 7. 2018 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
 • náklady na změny územních plánů obcím, které bez zbytečného odkladu musí uvést územní plán do souladu s touto aktualizací, hradí kraj
 • pro sjednocení administrativního postupu při podávání a posuzování žádosti obce a schvalování uzavření smlouvy mezi krajem a obcí byla vytvořena pravidla včetně formuláře žádosti a vzorové smlouvy
 • žádosti se podávají prostřednictvím odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

Dotčené orgány v procesu pořizování územně plánovací dokumentace obcí:

 

Metodika MINIS:

 • verze 2.4 (květen 2018)
 • minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS
 • odkaz na  metodiku a program
 

Porady a semináře

 
2019
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
 
2018
 
Metodická koordinační porada na úseku územního plánování (bez územního rozhodování)
 • 27.11.2018
 • konzultační dny - 29.11., 30.11. a 5.12.2018
 • soubory ke stažení:
 
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):

 

Metodická koordinační porada úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování):

 

2017

 

Základní informace pro tajemníky obcí s rozšířenou působností k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):

 

Metodická koordinační porada úřadů územního plánování a krajského úřadu k novele stavebního zákona - úsek územního plánování (bez územního rozhodování):

 

Školení Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Karlovarský kraj k novele stavebního zákona (č. 225/2017 Sb.)

 

Základní informace pro starosty obcí k novele stavebního zákona v oblasti územního plánování (bez územního rozhodování) s účinností od 1. 1. 2018 (novela č. 225/2017 Sb. zákona č. 183/2006 Sb.):

 

Seminář "Územní plánování" k novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. a prováděcí předpisy

 • 21.9.2017
 • ve spolupráci s Ústeckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

 

Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v územně plánovací činnosti:

 

Odkaz na Archiv porad

 

Pozn.: Materiály byly zpracovány s platností ke dni konání porady. Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení územního plánování.

Za stránku zodpovídá: Ing. Ivana Nykodýmová
Datum poslední změny: 1.6.2020 11:30