Archiv aktualit - územní plánování

2021
 
23. 11. 2021
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na
metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti
(bez územního rozhodování)
:
 
Téma: Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti - novinky
Místo konání: distančním způsobem prostřednictvím platformy Microsoft Teams
Termín konání: 16. prosince 2021 (čtvrtek) od 9:00 hodin do 14:00 hodin
Přednáší: pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování 
Přihláška: přihlašovací formulář prosíme vyplnit do 12. 12. 2021. Na základě vyplněné přihlášky Vám bude zaslán
e-mailem odkaz pro připojení.
 
 
10. 11. 2021
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat na jednání pracovní skupiny, územně analytických podkladů PS1/2021:
Místo konání: distančním způsobem prostřednictvím platformy Microsoft Teams
Termín konání: 7. 12. 2021 (úterý) od 9:00 hodin do 12:00 hodin
Přednáší: pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování 
Přihláška: přihlašovací formulář prosíme vyplnit  do 6. 12. 2021 Na základě vyplněné přihlášky Vám bude zaslán
e-mailem odkaz pro připojení

 


 

13. 10. 2021

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na VEŘEJNOU KONZULTACI návrhu:
 
Téma:                  Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje průmyslu na mikroregion Sokolov - východ, II. etapa NÁVRH

Termín konání:   3. listopadu (středa) od 14.00 hodin
Místo konání:      Kulturní a společenské středisko Chodov, nám. ČSM 1022, 357 35 Chodov

Výklad provedou zástupci zhotovitelské firmy Institutu regionálních informací - Brno a pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Na závěr veřejné konzultace bude poskytnut čas na dotazy. 
Řádně odůvodněné připomínky a náměty k návrhu je možné podat písemně do 10. listopadu 2021 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Kompletní dokumentace je k dispozici na tomto odkazu?.

 
15. 2. 2021
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, v současné době pořizuje územně plánovací podklad - Územní studii Krušné hory - západ (dostupnost rekreace). V rámci zpracování I. etapy Průzkumy a rozbory, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku, do kterého je možné zapsat svá doporučení na zlepšení, které chcete pořizovatelskému týmu sdělit.
 
Odkaz na                     Územní studii Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)

 

Dotazník vyplňte prosím do 28. 2. 2021.

2020

 
31. 8. 2020

 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na 1. jednání k ustanovení pracovní skupiny ZDRAVÍ
:
 
Téma: Pracovní skupina ZDRAVÍ
Místo konání: Velký sál Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Termín konání: 23. 9. 2020 (středa) od 14:00 hodin do 17:00 hodin
Přihláška: do 15. 9. 2020
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o zdraví obyvatel Karlovarského kraje – Aktuální hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska všech aspektů, které ho ovlivňují. Na základě převažujících negativních výsledků ukazatelů uložilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje úkol vytvořit pracovní skupinu Zdraví obyvatel Karlovarského kraje. Pracovní skupina má rozpracovat závěry a doporučení, kterými by přispěla ke zlepšení zdravotního stavu všech obyvatel Karlovarského kraje.
 
 

 
  
17. 8. 2020 - akce ZRUŠENA
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na
metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
Téma: Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti
?Místo konání: Velký sál Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Termín konání: 22. 9. 2020 od 8:30 hodin do 14:00 hodin
Přednáší: pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování 
Přihláška: do 18. 9. 2020


Přihlašovací formulář

 


 

 

10. 9. 2020 - náhradní termín


Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na VEŘEJNOU KONZULTACI návrhu:
 
Téma:                   Územní studie silniční dopravy oblasti Kalových Varů - IV. etapa

Místo konání:       Společenský sál Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Termín konání:    10. září (čtvrtek) od 13.00 do 17.00 hodin

Výklad provedou zástupci zhotovitelské firmy Valbek s.r.o. a pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Na závěr veřejné konzultace bude poskytnut čas na dotazy. 
Řádně odůvodněné připomínky a náměty k návrhu je možné podat písemně do 12. října 2020 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Kompletní dokumentace je k dispozici na tomto odkazu.


 

7. 9. 2020 - náhradní termín

Dovolujeme si Vás pozvat na: Veřejnou prezentaci architektonických studií Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, která se bude konat dne 7. září 2020 od 15.00 hodin ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary (Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory).
Od 3. srpna probíhá v Krajské knihovně Karlovy Vary výstava těchto architektonických studií, ke které se od září připojí výstava studentských prací žáků SUPŠ Karlovy Vary na téma, "Keramka jednadvacátého století". Výstava potrvá do 29. září 2020.

 

Bližší informace k architektonickým studiím a k veřejné zakázce naleznete na tomto odkazu. 


 
 1. 6. 2020

 

V sekci Metodické informace, porady a semináře byla aktualizována metodická informace Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání územně plánovací dokumentace, její změny, úplného znění a územní studie Krajskému úřadu Karlovarského kraje.
 

 
 
28.3.2020 - akce ZRUŠENA
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na VEŘEJNOU KONZULTACI návrhu:
 
Téma:                    Územní studie silniční dopravy oblasti Kalových Varů - IV. etapa

?Místo konání:      Společenský sál Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Termín konání:    25. března 2020 (středa) od 13.00 do 17.00 hodin

Výklad provedou zástupci zhotovitelské firmy Valbek s.r.o. a pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Na závěr veřejné konzultace bude poskytnut čas na dotazy. 
Řádně odůvodněné připomínky a náměty k návrhu je možné podat písemně do 29. května 2020 na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Kompletní dokumentace je k dispozici na tomto odkazu.
 

   
 
17.3.2020 - akce ZRUŠENA

?Dovolujeme si Vás pozvat na: Veřejnou prezentaci architektonických studií Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary a Vernisáž výstavy studentských prací na téma „Keramka jednadvacátého století“, která se bude konat dne 17. března 2020 od 15.00 hodin ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary (Závodní 379/84, Karlovy Vary – Dvory).
Výstava architektonických studií i studentských prací v Krajské knihovně Karlovy Vary potrvá do 30. dubna 2020.
Pozvánku na prezentaci spojenou s vernisáží a informace k veřejné zakázce na architektonické studie naleznete na tomto odkazu. 


 
 

2019

 
28. 6. 2019
 
V sekci Metodické informace, porady a semináře v části  Porady a semináře byly přidány prezentace přednášek z metodické porady, která se konala 25.6.2019.
 
 

 
3. 5. 2019
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na
metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
Téma:? Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti - novinky
?Místo konání: Velký sál Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Termín konání: 25. 06. 2019 od 9:00 hodin do 14:30 hodin
Přednáší:
pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování 
Přihláška: do 20. 06. 2019
 
 

 
1. 2. 2019
 
V sekci Metodické informace, porady a semináře byla aktualizována metodická informace Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu.
 

  
2018
 
3. 12. 2018
 
Krajský úřad Karlovarského kraje z důvodu sjednocení administrativního postupu vytvořil Pravidla pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací.
Pravidla včetně příloh (formulář žádosti a vzor smlouvy) naleznete v sekci Metodické informace, porady a semináře.

  

 


 
20. 11. 2018

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na me
todickou koordinační poradu na úseku územního plánování (bez územního rozhodování): 

Téma: Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti - novinky II. pololetí 2018
?Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, 218 A a 220 B 
Termín konání: 27.11.2018 (úterý) od 9:00 hodin do 14:30 hodin?
Konzultační dny 29.11., 30.11. a 5.12.2018
Přednáší: pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje
 

 
22. 05. 2018
 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování si Vás dovoluje pozvat
na
metodickou poradu pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
Téma: Aktuální metodické informace v oblasti územně plánovací činnosti - novinky
?Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, Zastupitelský sál
Termín konání: 26. 06. 2018 (úterý) od 9:00 hodin do 14:30 hodin
Přihláška: do 22. 06. 2018 (pátek) 
Přednáší: pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje

   

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace