Úvodní strana > Region > Vesnice roku 2006

 Vesnice roku 2006

Cílem soutěže Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova byla snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a prokázat široké veřejnosti význam venkova.

Soutěže se mohly účastnit všechny obce nebo jejich sídla vesnického charakteru, které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice, podaly přihlášku do soutěže s dokumentací svých výsledků a uhradily příspěvek na režii soutěže (ve výši 2,- Kč/občana obce).

Vyhlašovatelé soutěže:
Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj

Spolupracující úřady a organizace:
Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Asociace krajů ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.

Průběh soutěže řídí ředitel soutěže, jmenovaný na základě dohody vyhlašovatelů. Ředitelem celostátního kola soutěže Vesnice roku 2006 byl jmenován starosta vítězné obce soutěže Vesnice roku 2004, pan Pavel Hroch, Obec Kovářov. Tajemnicí soutěže byla jmenována paní Ing. Zuzana Šebestíková, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje.

Soutěž v Karlovarském kraji byla organizována:
 v krajském kole ve spolupráci s Karlovarským krajem

Krajská hodnotitelská komise pracovala ve složení:

 • RNDr. Jiří Bytel (předseda komise, starosta Obce Velká Hleďsebe, vítěz Vesnice roku 2004 v Karlovarském kraji, Svaz měst a obcí ČR – komora obcí)
 • Bc. Radomil Gold (starosta Města Skalná, vítěz Vesnice roku 2005 v Karlovarském kraji)
 • Mgr. Marie Mudrová (Svaz knihovníků a informačních pracovníků - Městská knihovna v Chebu)
 • Ing. Milan Zukal (Karlovarský kraj – Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje)
 • Ing. Lenka Kynčilová (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • Ing. Milena Nováková (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu)

Organizace, které nenominovaly své zástupce do krajské komise: Ministerstvo životního prostředí ČR (RNDr. Ing. Jelínek z pracoviště Plzeň se omluvil), Folklórní sdružení ČR, Spolek pro obnovu venkova.

Přihlášené obce:
Do krajského kola se přihlásilo celkem 25 obcí, 1 obec (Město Lázně Kynžvart) byla později ze soutěže vyřazena (statut města), takže krajská hodnotitelská komise hodnotila 24 obcí.

1. okres Cheb:

 • Dolní Žandov
 • Drmoul
 • Křižovatka
 • Krásná
 • Třebeň
 • Lázně Kynžvart (obec vyřazena – statut města)

2. okres Sokolov:

 • Bukovany
 • Dasnice
 • Dolní Nivy
 • Chlum Svaté Maří
 • Josefov
 • Krajková
 • Libavské Údolí
 • Šabina
 • Staré Sedlo
 • Královské Poříčí


3. okres Karlovy Vary:

 • Horní Blatná
 • Merklín
 • Pernink
 • Nové Hamry
 • Vysoká Pec
 • Děpoltovice
 • Božíčany
 • Hájek
 • Valeč

Předmětem hodnocení bylo komplexní uskutečňování Programu obnovy vesnice podle Podmínek soutěže Vesnice roku 2006 a jejich příloh.

Krajská komise určila vítěze krajského kola (ocenění - zlatá stuha) a dále udělila obcím nejvýše jedno z následujících ocenění:
•  modrou stuhu – za společenský život
•  bílou stuhu – za činnost mládeže
•  zelenou stuhu – za péči o zeleň a životní prostředí

Kromě těchto ocenění komise udělila i tato ocenění:
• diplom za vzorné vedení kroniky
• diplom za vzorné vedení obecní knihovny
• diplom za kvalitní květinovou výsadbu v obci (tzv. Fulínova cena)

Krajská komise dále udělila mimořádné ceny Karlovarského kraje a zvláštní ceny hodnotitelské komise -  osobnost roku (pro fyzické osoby) a objev roku (pro obce).

Vítěz krajského kola postoupil do celostátního kola.

Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Zukal
Datum poslední změny: 7.11.2013 8:39