Úvodní strana > Region > Vesnice roku 2011

 Vesnice roku 2011

Vyhlášení již 17. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se uskutečnilo dne 1. března 2011 v Praze při příležitosti konání Dne malých obcí. Slavnostního podepsání a vyhlášení podmínek se zúčastnili přední zástupci vyhlašovatelů soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6 300 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života.

Podrobné informace k soutěži, podmínky soutěže, charakteristiku předmětu soutěže a postup pro podání přihlášky obce do soutěže naleznete na  http://www.vesniceroku.cz/obec

Obce mohou podávat přihlášky do soutěže do 29. dubna. Musí být již doručeno na pracovišti CRR v Chomutově. Pobočka pro NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 43001 Chomutov.

- Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova
- Příloha č. 1 Kontaktní osoby pro jednotlivé kraje
- Příloha č. 2 Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 2011
Za stránku zodpovídá: Ing. Milan Zukal
Datum poslední změny: 7.11.2013 8:54