Personální složení RHSD KK

Představitelé veřejné správy:

 • Ing. Petr Kulhánek   - předseda 
 • Ing. arch. Vojtěch Franta - člen předsednictva
 • Patrik Pizinger - člen předsednictva
 • Ing. Karel Jakobec- člen předsednictva
 • Ing. Jindřich Čermák
 • Bc. Pavel Čekan
 • Ing. Vít Hromádko

 

Představitelé zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:

 • Mgr. Tomáš Linda, MBA - člen předsednictva
 • Ing. Rudolf Borýsek - člen předsednictva
 • Ing. Jan Novotný - člen předsednictva
 • Ing. Josef Ciglanský
 • Ing. Jan Mraček
 • Ing. Tomáš Musil,IEn
 • Ing. Pavel Brandl

 

Představitelé odborových svazů:

 • Bc. Věra Dimová  - členka předsednictva
 • Pavel Růžička - člen předsednictva
 • Radovan Třešňák - člen předsednictva
 • Vasileios Prodromou
 • Alena Kodýdková
 • Josef Mráz
 • Martin Novotný

 

Představitelé  přidružené neziskové právnické osoby:

 • Mgr. Pavel Janus - člen předsednictva

 

Personální obsazení sekretariátu RHSD KK:​

tajemník: Ing. Jaroslav Sobotka, DiS.
telefon: 354 222 166, 736 650 377
E​​​-mail: jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz

Kontaktní adresa:

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Budova B, kancelář č. 307B
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary​​

Za stránku zodpovídá Ing. Jaroslav Sobotka, DiS.
Datum aktualizace 6. 5. 2023 - 12:24