Záznamy z jednání předsednictva RHSD KK

2023

 

2022    

 

2021

 

Starší záznamy z jednání Předsednictva RHSD KK si můžete vyžádat na adrese jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz .

Za stránku zodpovídá Ing. Jaroslav Sobotka, DiS.
Datum aktualizace 25. 10. 2023 - 13:31