Domů Témata Turistika a volný čas Cyklistika EuroVelo trasa č.13 - trasa po železné oponě - ICT (Iron Curtain Trail)

EuroVelo trasa č.13 - trasa po železné oponě - ICT (Iron Curtain Trail)

Červen 2014 

Karlovarský kraj ve spolupráci s KČT provedl vyznačení cyklotrasy po upřesněné trase na svém území. Trasa začíná v Trojmezí a končí u Tří Seker, kde dále pokrčuje na bavorský Mähring. Trasa dvakrát opouští území Česka. Je to mezi Aší a Chebem a pak mezi Chebem a Mýtinou. Definitivně pak opustí Karlovrský kraj na hranicích v bývalé obci Slatina na Třísekersku.
Tras je značena modrým logem a číslem 13. Převážně vede po národních značených trasách.

Aktuální trasu najdete na mapách cykloserveru a můžet si ji odtud stáhnout do GPS - http://www.cykloserver.cz/f/82ff146107/

Celá trasa v Česku je pak zde - http://www.cykloserver.cz/f/f822170170/

 

Červen 2013 - Plzeňský kraj provedl vyznačení cyklotrasy na svém území

Červen 2012 - Mariánskolázeňko o.p.s. se stalo partnerem trasy Železná opona
V červenci 2011 získali nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč od Nadace Partnerství na realizaci projektu: Mariánskolázeňsko – partnerství pro stezku železné opony.
Cílem projektu je vytvoření partnerství pro stezku železné opony na Mariánskolázeňsku prostřednictvím řešení prvního společného tématu – soupisu cykloatraktivit našeho regionu. Zvolené téma bylo vybráno na základě konzultací s odborníky na cyklodopravu působící v Karlovarském kraji a také s ohledem na to, že trasa železné opony procházející územím Mariánskolázeňska není ještě přesně stanovena, ale je jisté, že bude územím Mariánskolázeňska procházet.
Do projektu je zapojována laická i odborná veřejnost na základě dobrovolnosti prostřednictvím čtyř kulatých stolů. Výsledkem všech jednáních bylo dohoda Mariánskolázeňska o.p.s. se svými sousedy o vedení

.

Prosinec 2011 -Stezka ICT se představila Bruselu, se záštitou ministra Schwarzenberga.
V sídlech polského a dánského zastoupení při Evropské unii v Bruselu proběhnul 7. a 8. prosince workshop, který oficiálně představil dosavadní výsledky projektu EuroVelo 13 – Stezka železné opony, podpořeného Evropskou unií. Jedním z hlavních cílů projektu Evropské cyklistické federace, na kterém spolupracuje i Nadace Partnerství, bylo ve spolupráci se sousedními státy navrhnout přeshraniční vedení trasy.
„Železná opona je skutečným mementem 40 let vlády totalitního režimu. I proto podporuji myšlenku realizace evropské Stezky železné opony v ČR i dalších zemích, protože je to jeden z konkrétních projektů přispívajících k dalšímu sjednocování Evropy a zároveň k lepšímu poznání naší nedávné historie,“ řekl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Červen 2011 - Václav Havel převzal záštitu nad projektem stezky Železná opona (377,94 KB, PDF)

logo_small.jpgZákladní informace
Takzvaná železná opona vedoucí od Barentsova moře na hranici mezi Ruskem, Norskem a Finskem až po Bospor na hranici mezi Bulharskem, Řeckem a Tureckem rozdělovala Evropu téměř 40 let. Jednalo se o politickou, ideologickou a fyzickou bariéru. V roce 2004 započal Světový svaz ochrany přírody (IUCN) iniciativu Zelený pás, která se snaží motivovat partnery k zahajování a koordinování projektů v oblastech bývalé železné opony, která neúmyslně přispěla k zachování důležitých ekosystémů a cenných přirozených prostředí. Podle představ iniciativy by se Zelený pás od Barentsova po černé moře mohl stát páteří ekologické sítě, která by byla symbolem spolupráce sousedících států v záležitostech zachování přírody a udržitelného rozvoje - a turismus může rozhodně v tomto procesu hrát důležitou roli.

Idea Stezky železné opony
Po pádu železné opony se podél dřívější hranice rozvinulo množství projektů týkajících se cykloturistiky. Většina z nich vznikla v Německu, Rakousku, Maďarsku a České republice a několik i v Pobaltí a na Balkáně. Většina z nich však byla provozována s důrazem na menší regiony. Nyní se lobuje za cyklistickou stezku vedoucí podél bývalé železné opony, která by spojovala chráněné oblasti v obou sousedících státech. Vizí je souvislá cyklistická stezka procházející mnoha zeměmi včetně 14 členských států EU. Cykloturistika jde ruku v ruce se strategií rozvoje a distribuce turistických produktů s nízkým vlivem na životní prostředí a nízkou uhlíkovou stopou, které by pomáhaly vytvořit autentické zážitky a podpořily by místní příjmy a ekonomickou přidanou hodnotu.

Trasa Stezky železné opony
Trasa začíná u Barentsova moře, sleduje norsko-ruskou hranici k finsko-ruské hranici a Baltskému moři. Následně zamíří k pobřeží Estonska, dále pak do Lotyšska, Litvy, Kaliningradu, Polska a bývalé Demokratické republiky Německo (DDR). Z Lübecku pokračuje podél bývalé hranice mezi východním a západním Německem až do místa, kde spolu hraničí Sasko, Bavorsko a Česká republika, dále pak výšinami Šumavy, okolo Moravy a Bratislavy, hlavního města Slovenska, a překročí Dunaj u Vídně. Podél jižní hranice Maďarska trasa objíždí Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. Dále pak sleduje Dunaj mezi Rumunskem a Srbskem, kříží Bulharsko a bývalou jugoslávskou republiku Makedonie, několikrát zavítá do Řecka a Turecka a končí na břehu Černého moře v Bulharsku.

Trasa vede mnohými národními parky a velkým množstvím unikátních krajin, které zůstaly nedotčené vzhledem ke své poloze na hranici a v bývalých zónách zakázaného vstupu. Trasa také spojuje mnohé památníky, muzea a pamětihodnosti pod širým nebem, které připomínají historii rozdělení Evropy a jejího opětovného stmelení, ke kterému došlo pomocí pokojných revolucí ve střední a východní Evropě. Stejně jako "Stezka Berlínské zdi" a "Stezka německo-německé hranice" může využít veškeré dodnes existující zpevněné cesty dříve využívané pohraniční stráží. Na projektu se pracuje v mnoha zemích a regionech Evropy a mnohé její části již byly dokončeny a označeny. Přirozeně je zde mnoho alternativ, kudy může stezka vést. Na západní nebo východní hranici, blíže nebo dále od hranice, po členitých cestách pohraničních hlídek nebo po asfaltu. Navrhovaná trasa vede co nejblíže bývalé hranici (a často ji kříží) po površích, po kterých se dobře jede na kole, vyhýbá se rušným silnicím, poskytuje informace o památnících a muzeích a zahrnuje mnoho míst, která byla svědky historie.

Značení trasy
Trasa má být zařazena do systému tras EuroVelo jako již třináctá dálková evropská trasa a tímto číslem má být i po celé trase označena. V našem kraji je trasa provizorně v terénu vyznačena od roku 2005 červenou pásovou značkou pro horská kola.
FOTO: CykloRadka z http://www.plzenskonakole.cz/

 

Workshop k ICT
Pro podporu zvýšení informovanosti a povědomí o Stezce po železné oponě připravila Evropská komise pro podnikání a průmysl tři workshopy, podle jednotlivých oblastí. Pro severní země od Finska po Polsko proběhl 19.11. 2009 ve Varšavě. Druhý workshop proběhl 9.12.2009 v Maďarské Soproni za účasti dotčených států střední části Evropy - Německo, Česko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko a třetí setkání se uskuteční v Sofii 16.3.2010.
Hlavním iniciátorem projektu je Michael Cramer z Evropského parlamentu.

Za Českou republiku se zúčastnili zástupci příhraničních krajů - Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského. Za Karlovarský kraj byl přítomen Ing. Milan Zukal z odboru rozvoje krajského úřadu a Miroslav Landa za krajskou sekci cykloznačení KČT.
Cílem workshopů je aktivizovat potřebné regionální úřady a sdružení k vytvoření podmínek pro rozvoj cykloturistické infrastruktury v okolí trasy. V našem kraji se to bude týkat regionů Ašska, Chebska a Mariánskolázeňska, přes které ICT prochází. 

Národní cyklistický koordinátor ČR (NCČR) Jaroslav Martínek vydal 14.12.2009 k trase ICT tiskovou zprávu (90,46 KB, PDF).

 

​ODKAZY VIDEA​

 

 

Stezka EV13
http://www.youtube.com/watch?v=Ql3scCDMdPI
https://www.youtube.com/watch?v=7lEfWQA3jpo

EV13 Karlovarský kraj
http://www.youtube.com/watch?v=TmsieneYIVY

EV13 Jihomoravský kraj
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=svjIRUVYNHw

 

 

    

Datum aktualizace