Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Podklad pro vypracování  Metodiky zpracování územně analytických podkladů Karlovarského kraje (2011)

Podklad pro vypracování  Metodiky zpracování územně analytických podkladů Karlovarského kraje (2011)

Název:  Metodika zpracování územně analytických podkladů Karlovarského kraje

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel: Ateliér T-plan, s.r.o., Praha

Hlavní cíle řešení: 
​ 

  • analýza metodických přístupů zpracování ÚAP vybraných krajů, vyhodnocení nejvhodnějšího řešení ve vztahu k ÚAP Karlovarského kraje, zejména pro část rozbor udržitelného rozvoje (RÚRU).
  • vytvoření podkladu pro metodiku zpracování ÚAP Karlovarského kraje, která  by umožnila optimálním způsobem zpracování dalších následných aktualizací ÚAP Karlovarského kraje.
     

Členění dokumentace:

                     Svazek 1 - Analytická část (1,08 MB, PDF) (PDF,1 MB)

                     Svazek 2 - Návrhová část (1,37 MB, PDF) (PDF,1,5 MB)  

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:44