Domů Dotace PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Oblast Regionální rozvoj
Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Sobotka, DiS.
Kontaktní telefon +420 354 222 166
Kontaktní e-mail jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Příjem tištěných žádostí od
Příjem tištěných žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 

- schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 50/02/24 ze dne 
26. 2. 2024   
- administrátor programu: odbor investic
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05.

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

od 9. 4. 2024, 9.00 hodin 
do 15. 4. 2024, 15.00 hodin     

 

Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Žadatel může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit také všechny přílohy v elektronické podobě. Pokud žadatel v dotačním portálu Karlovarského kraje připojil uznávaný elektronický podpis a všechny přílohy v elektronické podobě, splnil všechny podmínky pro řádné odeslání žádosti.

Žadatelé, kteří

  1. nepřipojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis nebo
  2. neodešlou elektronickou žádost z dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) nebo
  3. se nepřihlásí do dotačního portálu Karlovarského kraje prostřednictvím ISDS,

musí:

  1. odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout a opatřit ji vlastnoručním podpisem
  2. k vytištěné žádosti připojit všechny elektronicky neodeslané přílohy
  3. listinnou žádost s případnými přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 22. 4. 2024

na podatelnu Karlovarského kraje na adresu: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, Dvory

Pro určení dodržení výše uvedené lhůty je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání u doručovací služby.


Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

- od 26. 3. 2024, 9.00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 

Důležité dokumenty:

Informace o rozdělení dotací:

Kontakty: 

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jaroslav Sobotka, DiS.
+420 354 222 166, +420 736 650 377
jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz
 
Cyklokoordinátor Mgr. Martin Biša
+420 354 222 163, +420 607 051 352
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 28. 2. 2024

ARCHIV

PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI

 
Schválené dotace pro rok 2023
 
Zastupitelstvo schválilo dne 19. 6. 2023 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu " Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury" pro rok 2023 - usnesení č. ZK 324/06/23 a příloha č. 2 k bodu č. 58 
  
- schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 57/02/23 ze dne 27. 2. 2023 
- administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 

Na pořadí žádosti nezáleží! 

 Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

od 3. 4. 2023, 9.00 hodin
do 11. 4. 2023, 14.00 hodin   

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 

Důležité dokumenty:

 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
- od 20. 3. 2023, 9.00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
 

Kontakty:

 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312, +420 736 650 031
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

Bc. Veronika Proňková
+420 354 222 251, +420 601 214 189
veronika.pronkova@kr-karlovarsky.cz
 
Cyklokoordinátor Mgr. Martin Biša
+420 354 222 163, +420 607 051 352
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 1. 3. 2023

PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI
 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 15/01/22  ze dne 31 .1. 2022
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu: 

                - od 3. 3. 2022, 9:00 hodin
                - do 11. 3 .2022, 15:00 hodin  

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 

Důležité dokumenty:


Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková 
+420 354 222 271, +420 736 650 759
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 31. 1. 2022
Za stránku zodpovídá Ing. Jaroslav Sobotka, DiS.
Datum aktualizace