Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Architektonické studie Udržitelná proměna budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje (2023)

Udržitelná proměna budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje (2023)

Karlovarský kraj připravuje proměnu a modernizaci budovy B s cílem vytvoření vstřícného prostředí pro občany a nabídky profesionálních služeb veřejné správy, zlepšení pracovního prostředí a především snížení energetické náročnosti budovy a zefektivnění správy budovy.
V září 2022 byl usnesením Rady Karlovarského kraje (č. usnesení RK 1033/09/22) schválen postup, kdy veřejná zakázka na zpracování architektonické studie bude zadána zadáním třem vybraným navzájem nezávislým projektantům (architektonickým kancelářím) pro získání různých přístupů k rekonstrukci vlastní budovy a úpravy jejího okolí. 
Studie byly dokončeny v září 2023. V listopadu 2023 byl Radou Karlovarského kraje (č. usnesení RK 1404/11/23) schválen výběr architektonické studie pro Udržitelnou proměnu budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje od architektonické kanceláře di5 architekti inženýři s. r. o., jako studie nejlépe splňující cíle a kritéria stanovená v zadání studie.

Kontaktní osoby:
odbor regionálního rozvoje, vedoucí odboru, Ing. arch. Jana Kaválková
tel: +420 354 222 223, e - mail: jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz                                      
odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Mgr. Barbora Merunková, 
tel. 354 222 449, e-mail: barbora.merunkova@kr-karlovarsky.cz 

Zadání

Vybraní zhotovitelé

Studie (PDF, 77,1 MB)

Prezentace (PDF, 7,7 MB)

Studie (PDF, 55 MB)

Prezentace (PDF, 32,8 MB)

Studie (PDF, 320,1 MB)

Prezentace (PDF, 24,3 MB)

Vybraný návrh 
di5 architekti inženýři s.r.o.

Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 13. 12. 2023 - 15:58