Domů Témata Vesnice 2015

Vesnice 2015

Den malých obcí v Praze je ve znamení slavnostního zahájení 21. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
 
Přihlášky lze podávat do 30. dubna 2015.

„Ministerstvo pro místní rozvoj, které je jedním z hlavních vyhlašovatelů této soutěže, chce podpořit především aktivní přístup obyvatel českého, moravského a slezského venkova na rozvoji své obce. Jsem ráda, že činnost ministerstva není vidět jen při strategické práci na národní úrovni, ale že naše činnost aktivně míří i do všech míst České republiky,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Jak připravit prezentaci obce? Co vše je v soutěži hodnoceno? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže na motivačním semináři, který se uskuteční na třech místech České republiky.
13. března, Kateřinice, Zlínský kraj
20. března, Dolní Újezd, Pardubický kraj
24. března, Hájek, Karlovarský kraj

V případě zájmu pošlete e-mailem potvrzení účasti tajemnici soutěže Miroslavě Tiché (Miroslava.Ticha@mmr.cz).

Vítězem jubilejního dvacátého ročníku soutěže a nositelem titulu Vesnice roku 2014 se stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhé místo získala obec Ořechov z Kraje Vysočina a třetí příčku obsadila obec Nová Hradečná z Olomouckého kraje. Výsledky celostátního kola soutěže byly již pošesté vyhlášeny v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem.

Vyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR.
Více informací na Vesnice roku

I v letošním roce se vyhlašovatelé soutěže rozhodli pro uspořádání motivačního semináře pro potenciální účastníky soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
Semináře se letos uskuteční pod záštitou Karlovarského, Pardubického a Zlínského kraje.
 
Seminář má za cíl informovat zájemce o základní organizaci soutěže (termíny v rámci soutěže, krajské/celostátní kolo, oblasti hodnocení, udílená ocenění atd.). V rámci semináře proběhnou prezentace zástupců spolu/vyhlašovatelů, které zájemcům přiblíží, co vše je v rámci soutěže hodnoceno, na co vše se komise dívá, co hodnotí, ať už se to týká společenského a spolkového života, knihoven a informačních technologií, peče o zeleň a životní prostředí či spolupráci se zemědělci. Na semináři také vystoupí starostové/starostky obcí, které v rámci soutěže zaznamenali výrazné úspěchy a podělí se tak o své zkušenosti.
Seminář má primárně za cíl přiblížit soutěž zájemcům, starostům a starostkám.
Zúčastnit se za obec může kdokoli – paní starostka, pan starosta, knihovnice, ředitel školy, manažer mikroregionu či MASky, zastupitel, občan,……

Seminář se uskuteční ve třech obcích, ve třech krajích ČR, ve třech různých termínech:
13. března (pátek)        Obec Kateřinice, Zlínský kraj
20. března (pátek)        Obec Dolní Újezd, Pardubický kraj
24. března (úterý)         Obec Hájek, Karlovarský kraj 
 
Více informací naleznete v přiložené pozvánce (109,91 KB, PDF) s programem.
 
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Irovská
Datum aktualizace 13. 3. 2015 - 12:34