Domů Karlovarský Kraj Strategie, Koncepce A Plány Strategie Rozvoje Lidských Zdrojů Karlovarského Kraje

Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje

Dne 19. června 2008 Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 105/06/08Strategii rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje. Karlovarský kraj tak učinil významný krok s cílem dosáhnout rovnováhy mezi vzdělávacím systémem a skutečnými potřebami potenciálních zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. Schválený dokument obsahuje jak popis stávající situace, tak návrhy na řešení konkrétních problémů včetně projektových záměrů.

Zlepšení situace v kraji bude dosaženo naplňováním tří prioritních os:

  1. Posílení Výzkumu a vývoje v kraji, vyšší přidaná hodnota výroby
  2. Posílení růstových odborů
  3. Zajištění požadované pracovní síly

Strategie rozvoje lidských zdrojů obsahuje i výstupy z konference, která se uskutečnila dne 23. 1. 2008 ve společenském sále Krajské knihovny za účasti zástupců podnikatelů, vzdělávacích institucí, úřadů práce a územních samospráv. Cílem této konference bylo hledání společného řešení pro nejpalčivější problémy v oblasti lidských zdrojů.

Zápis z konference (797 KB, DOC)

Fotky z konference ( foto 1, foto 2, foto 3, foto 4

Schválením strategie rozhodně nic nekončí. Naopak tento dokument představuje výchozí bod pro další aktivity a postupy. Nejdůležitějším úkolem teď bude zajistit vlastní naplňování cíle, priorit a opatření, které jsou ve strategii definovány.

Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje (1,29 MB, ZIP) - finální verze schválená zastupitelstvem dne 19. 6. 2008

Zpracovatelem Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje byla firma Asistenční centrum, a.s..

 

Za stránku zodpovídá Ing. Stanislav Jambor
Datum aktualizace 31. 5. 2018 - 07:03