Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Dne 10.03.2005 byl zastupitelstvem Karlovarského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje,  který slouží jako podklad územní plánovací dokumentaci, pro činnost stavebních a vodoprávních úřadů a pro činnost obcí a kraje v přenesené a samostatné působnosti.  Tento plán je koncepčním dokumentem pro území kraje a navazuje na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR.

Součástí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR je mj. od roku 2020 také revize funkčností propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha viz:PRVKÚ ČR

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 20.04.2017 usnesením ZK 189/04/2017 nová 
170911-PRAVIDLA-PRVKKK-2017-aktual.pdf (407,75 KB, PDF), která stanovují postup pro projednávání změn v tomto Plánu a jejich následné schvalování (dřívější krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné). Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly došlo zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná“ a „nevýznamná změna“ ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

 

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR čj: 14000/2020-15132 ze dne 25.09.2020 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.

 

 

Za stránku zodpovídá Ing. Edita Moudrá
Datum aktualizace 2. 7. 2021 - 07:27