Domů Dotace PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU OBĚDY DO ŠKOL V KARLOVARSKÉM KRAJI 2023/2024 a 2024/2025

PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU OBĚDY DO ŠKOL V KARLOVARSKÉM KRAJI 2023/2024 a 2024/2025

Oblast Školství a sport
Kontaktní osoba Mgr. Radek Žemlička
Kontaktní telefon +420 354 222 284
Kontaktní e-mail radek.zemlicka@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí se připravuje

PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU OBĚDY DO ŠKOL V KARLOVARSKÉM KRAJI 2023/2024 a 2024/2025

- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 238/06/24 ze dne 24. 6. 2024

- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Na pořadí žádosti nezáleží!

 

 
 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 12. 8. 2024, 9.00
- do 30. 8. 2024, 16.00

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve 10 pracovních dnů před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.  

Důležité dokumenty

ARCHIV

PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU OBĚDY DO ŠKOL V KARLOVARSKÉM KRAJI 2023/2024 a 2024/2025

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 587/12/23 ze dne 11. 12. 2023 navýšení alokace dotačního programu o 1.108.030 Kč na celkovou částku 6.801.575 Kč.

- schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 379/09/23 ze dne 11. 9. 2023

- administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Na pořadí žádosti nezáleží!

 
 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 17. 10. 2023, 9.00
- do 30. 10. 2023, 16.00

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje nejdříve 10 pracovních dnů před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.  

Důležité dokumenty

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary

Mgr. Radek Žemlička
354 222 284
radek.zemlicka@kr-karlovarsky.cz

Ing. Stanislav Jambor
354 222 358, 736 650 951
stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Zveřejněno 13. 9. 2023

Za stránku zodpovídá Ing. Stanislav Jambor
Datum aktualizace