Domů Dotace PROGRAM OBNOVY VENKOVA

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Odbor Odbor regionálního rozvoje
Okruh Regionální rozvoj
Kontaktní osoba Mgr. Miroslava Hlubučková
Kontaktní telefon +420 354 222 343
Kontaktní e-mail miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 
Schválené dotace pro rok 2023

Zastupitelstvo schválilo dne 24. 4. 2023 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova 2022 -2024“ pro rok 2023 - 
 

- schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
- vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1495/12/22 ze dne 19. 12. 2022
- administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
- alokace pro rok 2023 včetně převedených nevyčerpaných peněžních prostředků za rok 2022 činí: 55 980 572,71 Kč

 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 
- od 24. 1. 2023, 9:00 hodin
- do 30. 1. 2023, 15:00 hodin
 
ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY
 

Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje všechny přílohy v elektronické podobě.

Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Na základě dotazů upřesňujeme výklad ustanovení článku V. (Okruh způsobilých žadatelů) - Podprogram 3 – mikroregion, spolek, nadace a o.p.s. (která se nepřetransformovala na spolek dle zákona č. 89/2012 Sb.).
 
Důležité dokumenty:

 

Doplňující dokumenty:
- jedná se pouze o pracovní vzor pro potřeby MAS
- nejedná se o oficiální přílohu dotačního programu (tzn. není nedílnou součástí dotačního programu, schváleného rozhodnými orgány kraje)
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Mgr. Miroslava Hlubučková
+420 354 222 343
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz 
 
Ing. Jaroslav Sobotka
+420 354 222 166
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno  20. 12. 2022
 
 

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 
Schválené dotace II. kola pro rok 2022
 
Zastupitelstvo schválilo dne 12. 9. 2022 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova 2022 - 2024" pro rok 2022 - II. kolo – usnesení č. ZK 389/09/22 a příloha č. 1 k bodu č. 88.
 
PROGRAM obnovy venkova 2022 II. kolo

 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
 - vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 653/06/22 ze dne 6. 6. 2022
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 
 - od 11. 7. 2022, 9:00 hodin
 - do 18. 7. 2022, 15:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Mgr. Miroslava Hlubučková
+420 354 222 343
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz 
 
Ing. Jaroslav Sobotka
+420 354 222 166
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 


Presentace ze semináře pro žadatele:

 

Záznam semináře konaného 14. 1. 2022, který je určen pro žadatele dotačních programů odboru regionálního rozvoje:

  • Odkaz: https://youtu.be/tYDqr4KDjQ8
  • Obsahem jsou informace k dotačním titulům, presentovány byly změny v dotačních titulech, data vyhlášení jednotlivých dotačních titulům apod. Dále informace k elektronickému podepisování dokumentů (postup) a presentace postupu vyplnění žádosti o dotaci.
  • Harmonogram (časové stopy jednotlivých bloků):
  • Úvod – radní Karlovarského kraje Patrik Pizinger, Pavel Čekan a Vít Hromádko uvádějí seminář pro obce o dotace z dotačních programů Karlovarského kraje – 0:00:00 – 00:05:10
  • Elektronické podpisy – Mgr. Saxová – 00:05:15 – 00:25:00,
  • Žádosti (přístup pro žadatele - modul RAP) – p. Kolařík – 00:25:12 – 01:17:35
  • POV 2022 – 2024 – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:19:15 – 01:33:35
  • Územně plánovací činnost - Ing. Irovská – 01:34:50 – 01:46:23
  • Běžky – Ing. Abrahamová – 01:46:52 – 01:50:23 Cyklo – 01:50:40 – 01:53:36
  • Závěr, shrnutí – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:53:42 – 02:01:31 

 

V případě dotazů se obraťte na:

Bc. Romana Špindlerová, DiS. - Program obnovy venkova 2022 – 2024
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jana Irovská - Program územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji 
+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Kateřina Abrahamová - Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji / Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
+420 354 222 251, +420 736 650 085
katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz

 

 Zveřejněno  9. 6. 2022
 

 

PROGRAM obnovy venkova 

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 2. 2. 2022, 9:00 hodin
 - do 8. 2. 2022, 14:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  
Důležité dokumenty:

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
 
Mgr. Miroslava Hlubučková
+420 354 222 343
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 Zveřejněno  3. 1. 2022

 

PROGRAM obnovy venkova 2021 II. kolo

 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 35/02/21 ze dne 1. 2. 2021
 - vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 516/05/21 ze dne 10. 5. 2021
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 14. 6. 2021, 9:00 hodin
 - do 18. 6. 2021, 12:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
  
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
 
Irena Langová
+420 354 222 343
irena.langova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 Zveřejněno  13. 5. 2021 

 

PROGRAM obnovy venkova 

 
─ schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 35/02/21 ze dne 1. 2. 2021
─ vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo  RK 84/02/21 ze dne 1. 2. 2021
─ administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─ od 10. 3. 2021, 9:00 hodin
─ do 17. 3. 2021, 15:00 hodin  

 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

Irena Langová
+420 354 222 343
irena.langova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno  4. 2. 2021


 PROGRAM obnovy venkova (2020)

 
Důležitá informace pro žadatele
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
 
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze
 
Pro uvedený program tedy platí:
Původní lhůta byla 104 kalendářních dnů (ve vyhlášení 70 pracovních dnů). Nová lhůta pro rozhodnutí je tedy 229 kalendářních dnů, tj. 104 + 75 + 50 (za předpokladu, že stav nouze bude trvat od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020). Lhůta začíná plynout ode dne přijetí žádosti o dotaci do elektronického systému.
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 433/12/19 ze dne 16. 12. 2019
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1533/12/19 ze dne 20. 12. 2019
administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
termín konání informačního semináře pro žadatele: 15. 1. 2020 od 09:00 hodin -Prezentace ze semináře (243,47 KB, PPTX)
 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─        od 4. 2. 2020, 9:00 hodin
─        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─         od 21. 1. 2020, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Irena Langová
+420 354 222 343
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 2. 1. 2020
 
Za stránku zodpovídá Bc. Špindlerová Romana, DiS.
Datum aktualizace 10. 11. 2023 - 11:40