Domů Dotace PROGRAM OBNOVY VENKOVA

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

Odbor Odbor regionálního rozvoje
Okruh Regionální rozvoj
Kontaktní osoba Mgr. Miroslava Hlubučková
Kontaktní telefon +420 354 222 343
Kontaktní e-mail miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

- schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021 
- vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1531/12/23 ze dne 18. 12. 2023 
- administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
- alokace pro rok 2024 včetně převedených nevyčerpaných peněžních prostředků za rok 2023 činí: 74 067 919,50 Kč

 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu: 
- od 23. 1. 2024, 9:00 hodin 
- do 31. 1. 2024, 15:00 hodin
 
ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY
 

Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje všechny přílohy v elektronické podobě.

Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.

Důležité dokumenty:

 
Doplňující dokumenty:
- jedná se pouze o pracovní vzor pro potřeby MAS 
- nejedná se o oficiální přílohu dotačního programu (tzn. není nedílnou součástí dotačního programu, schváleného rozhodnými orgány kraje)
- jedná se pouze o pracovní vzory pro potřeby žadatelů, týkající se podoby čestných prohlášení
- nejedná se o oficiální přílohy dotačního programu (tzn. nejsou nedílnou součástí dotačního programu, schváleného rozhodnými orgány kraje)

Kontakty: 

Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary 

Mgr. Miroslava Hlubučková 
+420 354 222 343 
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz

 
Bc. Veronika Proňková
+420 354 222 251
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno  19. 12. 2023

ARCHIV

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 
Schválené dotace pro rok 2023

Zastupitelstvo schválilo dne 24. 4. 2023 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova 2022 -2024“ pro rok 2023 - 
 

- schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021 
- vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1495/12/22 ze dne 19. 12. 2022 
- administrátor programu: odbor regionálního rozvoje 
- alokace pro rok 2023 včetně převedených nevyčerpaných peněžních prostředků za rok 2022 činí: 55 980 572,71 Kč

 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 
- od 24. 1. 2023, 9:00 hodin 
- do 30. 1. 2023, 15:00 hodin
 
ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY
 

Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje uznávaný elektronický podpis. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Žadatel připojí k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje všechny přílohy v elektronické podobě.

Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Na základě dotazů upřesňujeme výklad ustanovení článku V. (Okruh způsobilých žadatelů) - Podprogram 3 – mikroregion, spolek, nadace a o.p.s. (která se nepřetransformovala na spolek dle zákona č. 89/2012 Sb.).
 
Důležité dokumenty:
Doplňující dokumenty:
- jedná se pouze o pracovní vzor pro potřeby MAS 
- nejedná se o oficiální přílohu dotačního programu (tzn. není nedílnou součástí dotačního programu, schváleného rozhodnými orgány kraje)
 
Kontakty: 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary 

Mgr. Miroslava Hlubučková 
+420 354 222 343 
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
 
Ing. Jaroslav Sobotka
+420 354 222 166
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno  20. 12. 2022

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 
Schválené dotace II. kola pro rok 2022
 
Zastupitelstvo schválilo dne 12. 9. 2022 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova 2022 - 2024" pro rok 2022 - II. kolo – usnesení č. ZK 389/09/22 a příloha č. 1 k bodu č. 88.
 
PROGRAM obnovy venkova 2022 II. kolo

 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
- vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 653/06/22 ze dne 6. 6. 2022 
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 
- od 11. 7. 2022, 9:00 hodin 
 - do 18. 7. 2022, 15:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 
   
Důležité dokumenty:
 
Kontakty: 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary 

Mgr. Miroslava Hlubučková 
+420 354 222 343 
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
 
Ing. Jaroslav Sobotka
+420 354 222 166
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS. 
+420 354 222 312 
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz 

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 
 


Presentace ze semináře pro žadatele:

Záznam semináře konaného 14. 1. 2022, který je určen pro žadatele dotačních programů odboru regionálního rozvoje:

  • Odkaz: https://youtu.be/tYDqr4KDjQ8
  • Obsahem jsou informace k dotačním titulům, presentovány byly změny v dotačních titulech, data vyhlášení jednotlivých dotačních titulům apod. Dále informace k elektronickému podepisování dokumentů (postup) a presentace postupu vyplnění žádosti o dotaci.
  • Harmonogram (časové stopy jednotlivých bloků):
  • Úvod – radní Karlovarského kraje Patrik Pizinger, Pavel Čekan a Vít Hromádko uvádějí seminář pro obce o dotace z dotačních programů Karlovarského kraje – 0:00:00 – 00:05:10
  • Elektronické podpisy – Mgr. Saxová – 00:05:15 – 00:25:00,
  • Žádosti (přístup pro žadatele - modul RAP) – p. Kolařík – 00:25:12 – 01:17:35
  • POV 2022 – 2024 – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:19:15 – 01:33:35
  • Územně plánovací činnost - Ing. Irovská – 01:34:50 – 01:46:23
  • Běžky – Ing. Abrahamová – 01:46:52 – 01:50:23 Cyklo – 01:50:40 – 01:53:36
  • Závěr, shrnutí – Bc. Špindlerová, DiS. – 01:53:42 – 02:01:31

V případě dotazů se obraťte na:

Bc. Romana Špindlerová, DiS. - Program obnovy venkova 2022 – 2024 
+420 354 222 312 
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jana Irovská - Program územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji  
+420 354 222 559 
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Kateřina Abrahamová - Program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji / Program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 
+420 354 222 251, +420 736 650 085 
katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz

Zveřejněno  9. 6. 2022

PROGRAM obnovy venkova  - I. KOLO

- schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021
- administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží! 
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 2. 2. 2022, 9:00 hodin 
 - do 8. 2. 2022, 14:00 hodin
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže. 
   
Důležité dokumenty:
Kontakty: 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
36006  Karlovy Vary 
  
Bc. Romana Špindlerová, DiS. 
+420 354 222 312 
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz
 
Mgr. Miroslava Hlubučková 
+420 354 222 343 
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 
 
Zveřejněno  3. 1. 2022
Za stránku zodpovídá Miroslava Hlubučková Bc. Veronika Proňková
Datum aktualizace 25. 3. 2024 - 10:56