Cyklostezka Ohře

Průběh a profil trasy Délka trasy:  222 km (v Karlovarském kraji 102 km)
Náročnost trasy:  Na úseku Cheb-K.Vary je to lehká trasa téměř bez převýšení
Povrch cest:  Převážně asfalt, mezi Královským Poříčím a Svatošskými skálami je zpevněný štěrk
Doprava:  Do Karlových Var vede po cyklostezce, zbytek po cestách s mírným provozem
Je vhodná pro: Všechny kategorie cyklistů, v úseku Cheb-K.Vary i pro rodiny s malými dětmi

OBECNÉ INFORMACE:
Po přejezdu hranice do České republiky mějte na paměti několik věcí: Platnou měnou v České republice je stále koruna česká (CZK - Kč). Cyklisté do 18 let musí nosit helmu. Po silnicích nesmí jezdit cyklisté vedle sebe, ale jen jednotlivě za sebou a za snížené viditelnosti musí být osvětleny. Cyklotrasy v ČR jsou převážně  značeny jen čísly, proto je vhodné si v nejbližším infocentru koupit cyklistickou mapu. V našem kraji je nejaktuálněší cyklomapa  vydaná Karlovarským krajem. Mapa Vám hodně ulehčí orientaci po našich cyklotrasách. I když jsou samostatné cyklostezky v Česku zatím ještě výjimkou, cyklostezka Ohře vede již převážně po nich a každým rokem přibývají další nové úseky samostané stezky. Jinak trasa vede zpravidla po klidných obecních komunikacích či lesních cestách.

Cyklostezka Ohře prochází v Karlovarském kraji čtyřmi regiony:
Chebsko 24 km: Slapany (D) - Cheb - Mostov
Sokolovsko 28 km:   Mostov - Sokolov - Loket
Karlovarsko 27 km:  Loket - Karlovy Vary - Radošov
Ostrovsko 19 km: Radošov - Stráž - Lužný u Perštejna

DOPORUČENÉ CYKLOMAPY NA INTERNETU:
Mapy.cz

ZNAČENÍ TRASY:
Cyklostezka Ohře navazuje na Valdštejnovu cyklostezku v Bavorsku označenou jako Wallenstein-Radweg (Eger-Wondreb-Kösseine). Po překročení hranic do Česka je trasa značená  cykloturistickým značením s číslem 6.

POPIS TRASY:

 

 

Cheb Cyklostezka Ohře přichází do vesničky Slapany na Chebsku z poslední obce v Bavorsku - Egerteich. Trasa už je zde vedená asi 4 km po nově zbudované cyklopěší stezce. Krátce před městem Cheb se napojuje na cyklotrasu 36 a odtud už musíme pokračovat po místních komunikacích společně s dopravou. Trasa pak vede v souběhu s jinými cyklotrasami přes Háje do Chebu. Z Chebu již pokračuje značení trasy z Tovární ulice do Doubí u Tršnice a odtud již po nové cyklostezce (od května 2011) přes Mostov do Kynšperka.
Na trase můžeme navštívit několik zajímavých míst. Historické město Cheb si zaslouží krátkou zastávku na prohlídku například hradu, nebo chrámu sv. Mikuláše. Kdy a co nejlépe v Chebu navštívit Vám poradí v infocentru na náměstí. Další zastávku doporučujeme na zámku v Mostově, kde je i příjemná restaurace. Za Mostovem pak už region opustíme.

 

 

 

Sokolovský zámek V Kynšperku, až nás trasa přivede k památné kryté lávce přes Ohři a než ji přejedeme na druhou stranu, můžeme ještě odbočit do centra města (po CT 2136). Za lávkou pak je již cyklostezka Ohře vedená po nově vybudované asfaltové stezce. Pokud jedeme s dětmi, dáme na ně pozor v Citicích, kde trasa překračuje Ohři zpět na pravý břeh přes most s hustou dopravou. Pak už zase pokračujeme po cyklostezce až do Sokolova. U kostela na náměstí přijedeme na rozcestí cyklotras, kde se odděluje cyklotrasa 2017 ve směru na jezero Michal pak do Horního Slavkova. Odtud pak v souběhu s CT 2017 pokračujeme k sokolovské železniční stanici a dál pak po nové cyklostezce do Královského Poříčí, kde končí asfaltový povrch a dál již pokračujeme po udržované cyklostezce až do Lokte. Za Loktem se dostáváme do dalšího, Karlovarského regionu.
Za prohlídku určitě stojí nejen město Kynšperk ale i Sokolov, kde můžeme v případě příznivého počasí zajet k vodnímu areálu na Michalu (po trase 2017), v Královském Poříčí můžeme odbočit na nedaleký statek Bernard (6 A), což ocení nejen děti, ale i dopělí. Další zajímavou zastávkou je pak unikátní středověké město Loket, které nás uchvátí mohutným hradem a mnoha dalšími památkami. 

 

 

 

Panoráma K. VarNa Karlovarsko přijedeme po upravené štěrkové cestě. Karlovarský region nás přivítá nádhernou přírodní scenérií Svatošských skal. Zde opět přejíždíme na druhý břeh řeky, tentokrát po visuté lávce. Ve Svatošských skalách se můžeme při příjemném posezení na terase místní hospůdky občerstvit na závěrečnou část naší trasy a přitom pozorovat pachtící se horolezce po skalních stěnách. Pak už nás přivítá největší lázeňské město v Česku - Karlovy Vary, které nás nadchnou svou lázeňskou atmosférou a historickými památkami. Trasa před Doubím opouští tok řeky a vede několika krátkými stoupáními, přes místní část Tuhnice a pak se zase vrací k Ohři. Přímo po břehu řeky pak dorazíme do centra Karlových Var se světoznámou Becherovkou. V Dalovicích již musíme opustit bezpečnou cyklostezku a pokračovat po silnicích a místních komunikacích, ale stále po značené cyklotrase č.6.

 

 

 

Sorela v Ostrově Závěrečný úsek trasy již vede po dočasně značené cyklotrase č. 6 (204) již kopcovitým terénem s běžnou dopravou a není zatím vhodný pro malé děti. Jak se bude stavět cyklostezka Ohře, bude se postupně trasa přesouvat na vybudované úseky stezky. Od roku 2011 je cyklotrasa 6 vyznačena po celém úseku trasy, až na hranice Ústeckého kraje. V Lužném u Perštejna se pak napojíme na  nový úsek cyklostezky Ohře, ale to už jsme již v  Ústeckém kraji.
V Radošově můžeme vidět zajímavý dřevěný krytý most. Ve Velichově je odbočka do města Ostrov po cyklotrase 2198 (nebo z Vojkovic po trase 2011). V Ostrově je mnoho zajímavých památek (od starého kláštera s unikátními kaplemi a zahradou, až po Sorelu). Ve Stráži zase můžeme po cyklotrase 3002 odbočit na tajuplný Horní Hrad. 

 

 


 

NUTS

 

 

Datum vydání: 16.4.2018 9:33