Domů Aktuality Kraj podporuje venkovské prodejny ze svého rozpočtu, do ministerského programu se zapojí po úpravě podmínek příští rok

Kraj podporuje venkovské prodejny ze svého rozpočtu, do ministerského programu se zapojí po úpravě podmínek příští rok

​Na konci října 2021 byl ukončen příjem žádostí do dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Obchůdek 2021+, který je zaměřen na podporu vesnických prodejen. MPO vzápětí zveřejnilo zprávu, že se do výzvy zapojilo 10 krajů. Karlovarský mezi nimi pro letošek není, a to hned z několika jasných důvodů.

1) Karlovarský kraj podporuje vesnické prodejny v obcích do 1000 obyvatel již od roku 2019 v rámci svého vlastního Programu obnovy venkova, jen letos z něj získalo dotaci 12 obcí. Účel dotace je téměř totožný s ministerským programem Obchůdek 2021+. Oproti ministerskému titulu je ale ten krajský mnohem administrativně jednodušší jak pro příjemce, tak pro poskytovatele dotace. To usnadní práci hlavně těm malým obcím, které nemají úředníky na tuto práci.

2) V krajském dotačním titulu je příjemcem dotace výhradně obec, přičemž u ministerského Obchůdku 2021+ to může být jak obec, tak i podnikatelský subjekt. Proto kraj nemůže souhlasit s argumentací ministerstva průmyslu a obchodu, že kraje a starostové obcí budou garancí podpory těm, kteří ji nejvíce potřebují. Podle vyhlášené výzvy dotačního programu Obchůdek 2021+ totiž budou obce pouze vydávat potvrzení, že se jedná o jedinou prodejnu v obci nebo místní části, nikoliv hodnotit, zda je dotace pro konkrétní prodejnu smysluplná. To obce nebudou mít vůbec možnost ovlivnit, i kdyby prodejna nesloužila občanům tak, jak by bylo zapotřebí.

Karlovarský kraj toto základní nastavení ministerského dotačního titulu kritizoval už v rámci připomínkového řízení, o které kraje požádalo MPO před vyhlášením výzvy. „Bohužel bez zpětné reakce. Tím nebyl vyslyšen i další návrh Karlovarského kraje na úpravu pravidel výzvy, aby finanční prostředky v dotačním titulu byly krajům poskytnuty formou zálohové platby dopředu (ex ante), nikoli ex post. Mimoto v rámci Obchůdku 2021+ ale MPO přenáší na bedra jednotlivých krajů i další finanční a administrativní zátěž. Kraje musí z vlastních prostředků zajistit administraci dotačního titulu a kontrolu dodržování pravidel. V případě jejich nedodržení pak řeší i vymáhání poskytnutých finančních prostředků zpět. Týká se to například porušení povinnosti, že obchůdek bude otevřen minimálně 5 dní v týdnu, v případě obcí nebo místních částí do 350 obyvatel minimálně 3 dny v týdnu,“ vysvětlil krajský radní Vít Hromádko.

I přes všechny výhrady, které Karlovarský kraj k dotačnímu programu Obchůdek 2021+ má, plánuje, že se k výzvě připojí v roce 2022 v případě, že MPO dotační titul skutečně vyhlásí. „Velmi nám záleží na tom, aby i v malých obcích měli lidé svou prodejnu, kde nakoupí základní potraviny a další sortiment, a hlavně senioři či lidé hůř pohybliví nebudou muset najezdit nakupovat do větších měst. Proto se do ministerského programu, jestli bude mít příznivější podmínky, v příštím roce rádi zapojíme a zároveň s tím budeme poskytovat dál i krajskou dotaci. V návaznosti na to Karlovarský kraj upraví svůj dotační titul na podporu venkovských prodejen tak, aby se s programem Obchůdek 2022+ vzájemně doplňoval. Lépe tak zacílíme na skutečnou potřebu v obcích. Nově bude možné finanční prostředky kraje využít na investice do oprav nebo vybavení prodejen, což provozovatelům určitě pomůže,“ dodal Vít Hromádko.

Podrobné informace o krajském dotačním programu jsou uvedené na internetových stránkách kraje: PROGRAM OBNOVY VENKOVA (kr-karlovarsky.cz)

Za stránku zodpovídá Mgr. Jana Pavlíková
Datum aktualizace 31. 10. 2021 - 18:49