Domů Témata Životní prostředí Ochrana přírody a krajiny Zvláště chráněná území Karlovarského kraje

Zvláště chráněná území Karlovarského kraje

Maloplošným zvláště chráněným územím (ZCHÚ, rezervace) se zpravidla stává velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody - může jí být část krajiny, geologický útvar, biotop zvláště chráněného nebo vzácného druhu živočicha či rostliny a zvláště chráněné naleziště vzácného nerostu.

V Karlovarském kraji je rezervací hned několik desítek, většinou jde o významné mokřední, rašeliništní či vodní biotopy nebo ojedinělé geologické útvary. Řada jich leží v CHKO Slavkovský les, několik ve vojenském újezdu Hradiště, ale většina jich je situována mimo velkoplošná území zvláštní ochrany a spadají do správy Karlovarského kraje.

ZCHÚ ve správě Karlovarského kraje

 

NPR Božídarské rašeliniště

PR Amerika

PR Bystřina

PR Děvín

PR Hamrnický mokřad

 PR Chlum

 PR Kosatcová louka

 PR Lipovka

 PR Malé jeřábí jezero

 PR Mechové údolí

  

  

  

  

  

 PR Oceán

 PR Ostrovské rybníky

 PR Pomezní rybník

 PR Rathsam

 PR Rýžovna

  

  

  

  

  

PR Stráň u Dubiny

PR Studna u Lužné

PR U sedmi rybníků

PR V rašelinách

PR Vladař

  

  

  

  

  

PR Ztracený rybník

PP Čedičová žíla Boč

PP Goethova skalka

PP Kamenný hřib

PP Prachomety

  

  

  

  

  

PP Přebuzské vřesoviště

PP Rašeliniště Haar

PP Rotava

PP Studenec

PP Údolí Ohře

  

  

  

  

  

PP U Cihelny

 PP Vernéřovské doly

PP Viklan

PP Vlčí jámy

PP Vysoký kámen

NPR Lužní potok

NPR Velké jeřábí jezero

NPR Velký močál

NPR Soos

 

 

 

 

NPP Komorní Hůrka

NPP Železná Hůrka

 

 

 

 

 

 

 

 • PP Rašeliniště Haar

ZCHÚ ve vojenském újezdu Hradiště

 • NPP Skalky skřítků
 • PP Valeč

ZCHÚ v CHKO Slavkovský les

 • NPR Kladské rašeliny
 • NPR Pluhův bor
 • NPP Jan Svatoš
 • NPP Křížky
 • NPP Úpolínová louka pod Křížky
 • PR Holina
 • PR Lazurový vrch
 • PR Mokřady pod Vlčkem
 • PR Planý vrch
 • PR Podhorní vrch
 • PR Prameniště Teplé
 • PR Pašeliniště u Myslivny
 • PR Smraďoch
 • PR Údolí Teplé
 • PR Vlček
 • PP Čedičové varhany u Hlinek
 • PP Dominova skalka
 • PP Homolka
 • PP Hořečková louka na Pile
 • PP Koňský pramen
 • PP Kynžvartský kámen
 • PP Milhostovské mofety
 • PP Moučné pytle
 • PP Olšova Vrata
 • PP Sirňák
Za stránku zodpovídá Martin Chochel, DiS.
Datum aktualizace 27. 4. 2016 - 12:40