Revitalizace krajiny

Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

NOVELIZACE SMĚRNICE (451,49 KB, PDF)

Směrnice meziresortní komise stanovuje postupy a procesní zásady programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Tato směrnice se použije přiměřeně na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností v Moravskoslezském kraji do doby, než bude vydána pro tento kraj nová samostatná směrnice.

Program je v gesci Ministerstva financí České republiky. Kromě nákladů na vlastní realizaci opatření na odstranění ekologických škod jsou z tohoto programu hrazeny náklady související s realizací programu, tj. provádění supervizí, zpracování znaleckých posudků, oponentních posudků a metodických podkladů.


Seznam příloh:

Za stránku zodpovídá Ing. Vít Venhoda
Datum aktualizace 27. 4. 2016 - 14:51