Domů Témata Životní prostředí Ochrana ovzduší Postavení obce v oblasti ochrany ovzduší

Postavení obce v oblasti ochrany ovzduší

Obec může v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou

  • je-li to třeba, vydat pro případy vzniku smogové situace regulační řád (omezení provozu silničních motorových vozidel).
  • stanovit podmínky spalování suchého rostlinného materiálu
  • ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech a pokud došlo k překročení imisních limitů stanovit tzv. nízkoemisní zóny, tj. zóny s omezením vjezdu vozidel


Obecní úřad v přenesené působnosti

  • může vydat své vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje uvedeného v příloze č.2 zákona 201/2012 Sb. 
  • může povolit individuální výjimky u nízkoemisních zón

výčet je pouze informativního charakteru a obsahuje základní pravomoce dané zákonem

Za stránku zodpovídá Ing. Klára Šešulková
Datum aktualizace 6. 6. 2023 - 13:59