Domů Témata Životní Prostředí Ochrana Ovzduší Postavení Obce S Rozšířenou Působností V Oblasti Ochrany Ovzduší

Postavení obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany ovzduší

Obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti

  1. Vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. ydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
  2. V rozsahu své působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných (sdílená kompetence § 26 odst. 4).
  3. Je oprávněna vyžádat si za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona č. 200/2012 Sb., přístup ke stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství, používaným palivům, surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje.
  4. Je oprávněna od povozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vyžádat informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích a vyžádat si doklad o provedení kontroly spalovacího zdroje na pevná paliva odborně způsobilou osobou.
  5. Ukládá podle potřeby opatření ke sjednání nápravy event. vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. kládá podle potřeby opatření ke sjednání nápravy event. vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
  6. Projednává správní delikty  spáchané v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
  7. Ukládá podle potřeby opatření ke sjednání nápravy u fyzických nepodnikajících osob. kládá podle potřeby opatření ke sjednání nápravy u fyzických nepodnikajících osob.
  8. Projednává a ukládá pokuty za přestupky fyzických osob. rojednává a ukládá pokuty za přestupky fyzických osob.
  9. Zajišťuje distibuci emisních plaket.

výčet je pouze informativního charakteru a obsahuje základní pravomoce dané zákonem

 

Seznam obcí s rozšířenou působností a spojení na odbory životního prostředí:


Městský úřad Aš - odbor životního prostředí
Adresa: Kamenná 473/52, 352 01 Aš
Kontaktní osoba: Jana Zichová, tel.: 354 524 235, e-mail: zichova.jana@muas.cz

CHEB
Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí 
Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Kontaktní osoba: Alena Hofericová, tel.: 354 440 523, e-mail: hofericova@cheb.cz

KARLOVY VARY
MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY - odbor životního prostředí
Adresa: U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Průša, tel.: 353 118 735, e-mail: s.prusa@mmkv.cz

KRASLICE
Městský úřad Kraslice - odbor životního prostředí
Adresa: Náměstí 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Kaloudová, tel.: 352 370 436, e-mail: kaloudova@meu.kraslice.cz  

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Městský úřad Mariánské Lázně - odbor životního prostředí
Adresa: Příčná 647, 35301 Mariánské Lázně
Kontaktní osoby: Zuzana Holečková, tel.: 354 922 306, email: zuzana.holeckova@marianskelazne.cz

OSTROV
Městský úřad Ostrov - odbor životního prostředí
Adresa: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Kontaktní osoba: Karolína Gottschierová, tel.: 354 224 871, e-mail: kgottschierova@ostrov.cz

SOKOLOV
Městský úřad Sokolov - odbor životního prostředí
Adresa: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Brandlová , tel.: 354 228 178, e-mail: katerina.brandlova@mu-sokolov.cz

Za stránku zodpovídá Ing. Klára Šešulková
Datum aktualizace 6. 6. 2023 - 14:01