Podmínky soutěže

​Udělování značky „Dobrota Karlovarského kraje“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky malých a středních potravinářských podniků, které jsou vyprodukovány nebo vyrobeny v Karlovarském kraji a pochází zejména z tuzemských surovin.

Výrobce musí v rámci svého podnikání dodržovat platnou potravinářskou legislativu a výrobek musí být určen ke konečné spotřebě.

Přihlašovatel může přihlásit do soutěže neomezený počet výrobků v jedné kategorii, ale nelze přihlásit výrobek, který již v minulosti získal ocenění za 1. místo.
 
V případě přihlašování více výrobků od jednoho výrobce stačí odevzdat pouze jednu přihlášku.
Za přihlášení do soutěže se neplatí žádný registrační poplatek.

Podrobné informace o přihlašování do soutěže a podmínkách naleznete níže.

Za stránku zodpovídá Ing. Helena Baranovská
Datum aktualizace