Domů Témata Turistika a volný čas Cyklistika Popis cyklotrasy č. 2257

Popis cyklotrasy č. 2257

trat.bmp Délka trasy:   4 km (s odbočkami až 9 km)
Náročnost trasy:  Velmi lehká
Nastoupáme celkem:  28 m
Povrch trasy:  Lesní asfaltka
Hustota dopravy:  Źádná 
Cyklotrasa je vhodná pro:  Trek, cross a MTB

Krátká cyklotrasa 2257 je spíše taková spojka, nebo zkratka mezi trasou 361 a trasou 2284. Vedená je po lesní asfaltce a je součástí takového klidného a příjemného okruhu ze Závišína kolem Podhorního vrchu. Trasa i celý okruh je vhodný i pro rodiny s dětmi. Na trasu vyjedeme z rozcestí na trase 361 u přehrady Pohora.

Průjezdní místa PM:

1.bmpPřehrada Podhora (Podhorn Teich) - 0 km (rozc. s CT 361)
podhoravoda_small.jpg Vodárenská přehradní nádrž na řece Teplé s rozlohou 82 ha byla zavodněna roku 1956. Byla vybudována na místě starého klášterního rybníka Podhorn Teich. Přehrada má stejnou rozlohu jako původní rybník, byla jen dosypána 280m dlouhá hráz na výšku 12m a
.
Při posledním předválečném výlovu Podhorního rybníka v roce 1935 se v novinách Marienbader Zeitung v M.Lázních objevila zpráva, že se narazilo na dně rybníka na podivné zbytky prehistorických kolových staveb. Nález byl tak zajímavý, že objev měla zkoumat komise z archeologického ústavu v Praze. Druhá světová válka však průzkumu zabránila. Po druhé světové válce už rybník prozkoumán nebyl a začal sloužit jako vodní nádrž na pitnou vodu. 

2.bmp Podhorní slatě -  0,2 km 
podhorarezervace_small.jpg Hned na začátku trasy si všimneme označení přírodní památky Podhorní slatě. Je to zcela nově zřízená ochrana místa výskytu vzácného motýla - hnědáska chrastavcového. Tento motýlek se vyskytuje u nás pouze už jen v Karlovarském kraji a patří mezi nejohroženější druhy motýlů v celé Evropě. Ohrožení hnědáska chrastavcového spočívá v zániku biotopů, které jsou pro jeho přežití klíčové - mokřady a květnaté louky. Tam totiž roste rostlinka zvaná čertkus luční, která je živnou rostlinou pro housenky hnědáska. Takové podmínky jsou právě zde u nádrže Podhora a tato lokalita patří k nejkvalitnějším biotopům hnědáska ve Slavkovském lese.
Dál pokračujeme opatrně přes nechráněný železniční přejezd a projedeme lesem až na konec trasy.

3.bmpPodhorní hájovna - 3,6 km (rozc. s CT 2284)
Kousek nad hájovnou naše trasa končí, když se napojí na trasu 2284. Zde v blízkém okolí ale můžeme navštívit dvě přírodní památky - Sirňák (po trase 2284 vpravo do údolí říčky Teplé a pak musíme lesem cestou necestou až se trefíme. Sirňám není nijak označen) a Podhorní vrch (po trase 2284 vlevo do kopce až k rozcestníku, který nám pak ukáže směr).

4.bmp Sirňák - odb. z trasy - 0,6 km
Na území CHKO Slavkovský les se nacházejí nejrůznější biotopy – od suchých stepních po rašeliniště. Hlavním předmětem ochrany je území, ve kterém jsou koncentrovány přírodní léčivé zdroje – prameny minerálních vod a výrony plynného oxidu uhličitého. Jedno ze 24 chráněných území Slavkovského lesa se nazývá Sirňák. To jméno není náhodné. V údolí, kde je řeka Teplá ještě hodně mladá, překvapí návštěvníka zápach zkažených vajec a bublání oxidu uhličitého, pocházející z výronů sirovodíku. Mech pod nohama se houpe, některé mofety jsou jen jako talíř velké, jiné vypadají jako jezírka s vařící vodou. Čedičový vršek, pod kterým se přírodní památka Sirňák nachází, bývala v třetihorách sopka a toto jsou pozůstatky její činnosti.

5.bmp Podhorní vrch (Podhorn) - odb. z trasy - 2 km
Podhora_small.jpg Podhorní vrch je nejvyšším vrcholem Tepelské vrchoviny. Má dva vrcholy - Velkou (847m) a Malou (829m) Podhoru, odkud je nádherný výhled do kraje, což také vysvětluje, proč naši předkové, žijící v této oblasti, považovali vrchol za nejvyšší horu Čech.  Přírodní památka Podhorní vrch je vlastně vyhaslá sopka, pozůstatek alpinského vrásnění z doby před 30 - 60 milióny let, kdy se z prasklin pevninského štítu, z hloubek 40 - 60 km vylily čedičové lávy o teplotě 1200°C, které občas vystřikovaly do vzduchu a rychle tuhly, takže k zemi dopadaly již jako pevné části, takzvané tufy, které tvoří část obložení Podhory, na ploše přibližně 900 x 500 metrů. Tento unikátní třetihorní relikt, kde rostou významná rostlinná společenstva, byl v roce 1997 vyhlášen přírodní rezervací.

 
Datum aktualizace