Cyklopruhy ve Varech

Na počátku roku 2010 vznikla v Karlových Varech nová iniciativa, jejíž cíle jsou zřejmé už z jejího názvu:

CHCEME CYKLOPRUHY VE VARECH (92,06 KB, PDF)

Je to myslím vůbec první iniciativa týkající se cyklodopravy v našem kraji. V srpnu 2010 přijal Magistrát zástupce iniciativy ke společnému jednání.
I přes to, že se Karlovarský Magistrát snaží podmínky pro provoz cyklistů postupně zlepšovat, je to stále málo pro to, aby se cyklisté mohli pohybovat bezpečně po celém krajském městě. Proto jsem rád, že se dali dohromady nadšenci pro podporu cyklodopravy a vytvořili petici jejíž cílem je zakomponování cyklopruhů do všech následných rekonstrukcí komunikací ve městě.

Pokud by se to podařilo a Magistrát by na zřizování cyklopruhů přistoupil, musel by nejprve nechat zpracovat podrobnou koncepci nebo generel cyklodopravy, který by ukázal, kudy a kam bude potřeba cyklostezky a cyklopruhy budovat. Jakýsi jednoduchý koncept či  dokument (42 KB, DOC), zpracovaný odborem rozvoje na magistrátu sice existuje a podle něj se budování cyklokomunikací provádí. Dá se to ale považovat jen za základní

, která se týká převážně jen okrajových částí města. Ale to podstatné co sleduje iniciativa "Chceme cyklopruhy ve Varech" - centrum města a obytné části to v zásadě neřeší. 

Cyklopruhy by měly především vznikat tam, kde se dá předpokládat použití kola, jako dopravního prostředku na cestu do práce, na nákup, na kulturní akce a sportovní areály, na úřady, dopravní terminály, ale také k památkám a turistickým cílům. Tedy všude tam, kde je výhodné využít bicyklu místo automobilu, nebo hromadného dopravního prostředku a kde není prostor pro budování samostatných stezek. Cílem je tedy vybudovat síť cyklokomunikací, která propojí tyto cíle a napojí je na obytné čtvrti. S tím také souvisí i vybudování potřebné infrastruktury, především

a míst, kde bude možné si kola bezpečně uložit nebo uzamknout.

Po takové síti cyklostezek a cyklopruhů pak bude už mnohem snadnější vyznačit i cyklotrasy procházející krajským městem, které pak snadno provedou projíždějící cykloturisty městem a usnadní jim po bezpečných cestách návštěvu zajímavých míst. V aktualizované cyklostrategii Karlovarského kraje se také počítá a tím, že přes Karlovy Vary bude vyznačena mezinárodní trasa EuroVelo č.4, tedy i proto by se mělo v Karlových Varech s cyklisty stále více počítat.

Cyklopruhy - trocha teorie

Karlovarský deník

Datum aktualizace 23. 8. 2010 - 08:49