Plné hnízdo

Karlovarský kraj (dále jen "KK") uzavřel dne 8. 11. 2022 v souladu usnesením RK 1018/09/22 ze dne 5. 9. 2022 smlouvu s Českou televizí (dále jen "ČT") o spolupráci při výrobě televizního dokumentárního pořadu s názvem "Plné hnízdo". Spolupráce spočívala zejména ve finanční spoluúčasti KK na výrobě jednoho dílu pořadu. Do spolupráce byla zapojena většina krajů České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Záměrem dokumentu bylo přiblížit široké veřejnosti problematiku pěstounství formou konkrétních lidských příběhů. Každý z dílů je věnován pěstounské rodině z jiného kraje, přičemž každá rodina se potýká s jinými problémy. Příběhy rodin a řešení rozdílné problematiky je v rámci dokumentu prokládáno názory odborníků pohybujících se v oblasti náhradní rodinné péče. Vysílání první série dokumentárního cyklu započalo 1. 2. 2023. Díl, na kterém se finančně podílel KK, a který představil pěstounku z KK, paní Hantákovou, byl odvysílán jako šestý v řadě dne 8. 3. 2023. Celou sérii je možné shlédnout na platformě ČT „iVysílání“.  Dokumentární cyklus byl odbornou veřejností hodnocen velmi pozitivně.

Dne 17. 3. 2023 požádala ČT KK o finanční spoluúčast na výrobě další série stejnojmenného dokumentárního cyklu. Po zhodnocení spolupráce a přínosu první řady se KK rozhodl podílet se na výrobě ještě jednoho dílu pořadu v rámci této druhé série, kterou ČT začne vysílat od 4. 3. 2024. Konkrétní díl, na kterém se KK finančně podílel, a ve kterém přiblíží svůj život zkušení dlouhodobí pěstouni mž. Fénešovi, bude odvysílán v pondělí 20.5. ve 22:10 na ČT1 a dále jej opět bude možné shlédnout v archivu vysílání ČT.

Dokumentární pořad je svým zaměřením v souladu s informační kampaní KK "Staňte se pěstounem", která si klade za cíl posílit u široké veřejnosti na území KK povědomí o tzv. dlouhodobé pěstounské péči a podnítit již alespoň částečně motivované osoby k výkonu pěstounské péče (dále jen "kampaň"). Pro účely kampaně, ale také např. pro účely příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, které je krajský úřad povinen zajistit, je možné využít nikoliv jenom díl z KK, ale všechny díly, které seriál zahrnuje. Pořad je využíván také organizacemi uzavírajícími dohody o výkonu pěstounské péče v KK jako nástroj pro zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě u osob, které již dítě do pěstounské péče převzali. 

Za stránku zodpovídá Mgr. Iveta Ryšková
Datum aktualizace 8. 3. 2024 - 09:20