Územní studie Střela (2008)

 

územně plánovací podklad

Název: ÚZEMNÍ STUDIE STŘELA


Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel:  Urbanistický atelier UP-24, Na Petýnce 84, 169 00 Praha 6, garant - Ing. arch. Vlasta Poláčková

Hlavní cíle řešení:

Pořízení Územní studie Střela sleduje naplňování cílů regionálního rozvoje, zvýšení konkurenceschopnosti území, koordinaci jeho rozvoje, podporu tvorby projektových záměrů, komunitního a astrategického plánování a vytvoření obecné platformy spolupráce aktérů řešeného, respektive zájmového území, které je součástí Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského a případně i Středočeského kraje v prostoru Evropské unie. Závěry studie by měly sloužit jako podklad pro projednávání a případné zpracování záměrů do Zásad územního rozvoje Karlovarského raje i do územně plánovacích dokumentací dotčených obcí.

Řešeným územím je jihovýchodní část Karlovarského kraje zahrnující obce Bečov nad Teplou, Bochov, Čichalov, Chodov u Bečova, Chýše, Krásné Údolí, Otročín, Pšov, Stružná, Štědrá, Teplá, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice - o celkové rozloze cca 670 km2.

Obsah územní studie: 

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 14:43